home of the learning minds logo
Aktuelt

Kirkens Nødhjelp fornyer driftsavtale

Som en av Nordens største bistandsorganisasjoner med virksomhet i land med varierende kvalitet på infrastrukturen så setter Kirkens Nødhjelp store krav til organisering av IKT. De har nå vært kunde av Rejlers sammenhengende siden 2007.

Northern Lights in Alta, Norway
Aktuelt

Alta Kraftlag velger Quant Insight

Quant Insight er en markedsledende plattform for analyse av IoT- og målerdata for energiselskap. Dette gir Alta Kraftlag redusert behandlingstid ved feil i nettet, analyseunderlag for vedlikehold og bidrar til beslutninger på fremtidige investeringer.

Aktuelt

Vi hjelper deg med å forbli 100% operativ

Nå gjelder det å forbli 100% operativ. Corona har truffet oss alle raskt og voldsomt. På kort tid har vi alle sammen fått en ny og annerledes hverdag. I denne situasjonen har Rejlers skarp fokus på at vi - og kundene våre - forblir 100% operative.

Home of the learning minds

Rejlers har unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende forretningskompetanse. Vi retter oss spesielt mot Energy, Buildings,Industry og Infrastructure. Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse disse utfordringene. Det er derfor vi kaller oss «Home of the learning minds».

Vi trenger flere learnere i Rejlers.

Les mer om hvordan du kan bli en av oss

Emerging Tech Trends

Vi skriver om teknologi og bygg. Siste innlegg handler om Smarte Bygg. De tekniske systemene i et bygg har i mange år vært automatiserte og har i økende grad kommunikasjon ut av bygget mot skyløsninger som tilfører analysekraft og grensesnitt for rapportering. Men – skal bygget bli skikkelig Smart så kreves det mer.

Les mer

Digital Services

Rejlers tilbyr et bredt spekter av digitale tjenester. Fra tradisjonell drift av datasenter til en av Norges største IOT-huber i produksjon i den offentlige nettskyen tilbyr vi bredde og kompetanse som løser dine digitale behov. Vi har spesialisert oss på å drifte forretningskritiske applikasjoner som SAP og Infor M3 i våre egne datasenter. Ved å bygge APIer på toppen av disse miljøene tilbyr vi samtidig all den kraft som finnes i Azure, AWS eller Google, slik at du kan benytte den plattformen som er best egnet for din digitale utvikling.

Les mer

Smarte bygg

Vi har kompetansen som utgjør en forskjell når bygg skal gjøres smarte. Vi tilbyr rådgivning og løsninger hvor teknologi brukes for å skape reelle gevinster for eiere, driftsadministrasjon, leietakere og ikke minst brukere av bygget.

Les mer