home of the learning minds logo
Pressemelding

Rejlers med første storsignering etter oppkjøp av KANtech

Med nykjøpt spisskompetanse på infrastruktur har Rejlers signert sitt første oppdrag på rådgivning i jernbanesektoren i Norge. Rejlers og det nye familiemedlemmet KANtech har gjennom gjeldende rammeavtale fått ansvar for detaljplanleggingen av økt strømforsyning med AT-system på strekningen Drammen-Sandvika.

Illustrasjon av Stortorvet 7
Pressemelding

Rejlers skal sikre smarte løsninger i Stortorvet 7

Rejlers er valgt som rådgivere for SMART-teknologi når Stortorvet 7 skal revitaliseres og bygges ut. Den 32.000 kvm store praktbygningen som peker ut mot Stortorvet midt i Oslo sentrum vil inneholde butikker, servering og kontorer.

Pressemelding

Nettselskapet Elvia inngår tilsynsavtale med Rejlers Elsikkerhet

Nettselskapet Elvia har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsynstjenester i Oslo, område Vest. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2021 og gjelder i tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Bærekraftige løsninger

Vi rådgir kunder med nøkkelroller i det grønne skiftet, der energibruken er høy og forbedringspotensialet stort. Sammen finner vi bærekraftige løsninger for fremtiden.

Les mer

Vi trenger flere superhelter

Rejlers skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunder og deres utfordringer, samt mulighetene ny teknologi gir. Derfor jobber vi kontinuerlig med læring.

Rejlers er «Home of the learning minds». Vi trenger flere kunnskapstørste kolleger.

Les mer