home of the learning minds logo
Aktuelt

Kavli velger Rejlers som total Hybrid Multi-Cloud IT-leverandør

Kavli har valgt Rejlers som total hybrid Multi-Cloud IT-leverandør. Avtalen omfatter et bredt spekter av IT-tjenester for hele Kavli-konsernet og gjør Rejlers til viktig samarbeidspartner for realisering av Kavlis ambisjoner innen industri 4.0 teknologi.

Aktuelt

Vi hjelper deg med å forbli 100% operativ

Nå gjelder det å forbli 100% operativ. Corona har truffet oss alle raskt og voldsomt. På kort tid har vi alle sammen fått en ny og annerledes hverdag. I denne situasjonen har Rejlers skarp fokus på at vi - og kundene våre - forblir 100% operative.

Blogg

Smarte bygg krever tekniske nettverk

De tekniske systemene i et bygg har i mange år vært automatiserte og har i økende grad kommunikasjon ut av bygget mot skyløsninger som tilfører analysekraft og grensesnitt for rapportering.

Digital Services

Rejlers tilbyr et bredt spekter av digitale tjenester. Fra tradisjonell drift av datasenter til en av Norges største IOT-huber i produksjon i den offentlige nettskyen tilbyr vi bredde og kompetanse som løser dine digitale behov. Vi har spesialisert oss på å drifte forretningskritiske applikasjoner som SAP og Infor M3 i våre egne datasenter. Ved å bygge APIer på toppen av disse miljøene tilbyr vi samtidig all den kraft som finnes i Azure, AWS eller Google, slik at du kan benytte den plattformen som er best egnet for din digitale utvikling.

Les mer

Smarte bygg

Vi har kompetansen som utgjør en forskjell når bygg skal gjøres smarte. Vi tilbyr rådgivning og løsninger hvor teknologi brukes for å skape reelle gevinster for eiere, driftsadministrasjon, leietakere og ikke minst brukere av bygget.

Les mer