home of the learning minds logo
Pressemelding

Rejlers kjøper KANtech og styrker sin posisjon innen jernbane

Rejlers kjøper 100% av aksjene i det norske jernbanetekniske rådgivingsselskapet KANtech AS. KANtech ligger an til en omsetning på ca. 20 MNOK i 2020 med god lønnsomhet.

Aktuelt

Rejlers konsulenter i sentrale roller i kjerneteamet i trikkeanskaffelsen

En av de aktuelle rollene er dokumentansvarlig, som har satt opp prosesser og krav til dokumentasjonsstyring, samt være ansvarlig for implementering av nytt dokumentstyringssystem i prosjektet.

Mobilmast
Aktuelt

Rejlers utfører kvalitetskontroll av sluttdokumentasjon for Telenor

Dette inkluderer dokumentasjonskontroll av hele den mobile 4G- og 5G-utbyggingen, samlokaliseringer og energitekniske installasjoner.

Vårt fokus

Rejlers Norge leverer tjenester til kunder i hele Norden. Vi skiller oss ut ved å kombinere solid kompetanse på digitalisering med bred erfaring og kunnskap om våre kunders virksomhet. Vi retter oss spesielt mot Energy, Buildings, Industry, Documentation og Elsikkerhet.

Les mer

Karriere

Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse utfordringene. Derfor må vi kontinuerlig jobbe med læring. Vi skal være best på å forstå kundene og vi skal være best på å tilegne oss ny teknologi. Det er derfor vi kaller oss «Home of the learning minds».

Vi trenger flere learnere i Rejlers.

Les mer om hvordan du kan bli en av oss

Smarte bygg

Vi har kompetansen som utgjør en forskjell når bygg skal gjøres smarte. Vi tilbyr rådgivning og løsninger hvor teknologi brukes for å skape reelle gevinster for eiere, driftsadministrasjon, leietakere og ikke minst brukere av bygget.

Les mer