Pressemelding

Skal energimerke alle Statsbyggs eiendommer i nord

Rejlers skal energimerke over 170 av Statsbyggs eiendommer i Ofoten, Lofoten, Troms, Finnmark og på Svalbard.

Spool of internet data cable fiber.
Pressemelding

Rydder opp i ledningskaos under bakken

Nå kommer Ledningsregistreringsforskriften som skal sikre en bedre oversikt over alt som er gravd ned av ledninger, kabler og rør under bakken. I dag koster graveskader samfunnet mange hundre millioner kroner hvert år.

transformer
Pressemelding

Rejlers fornyer rammeavtale med Agder Energi

Agder Energi går inn i en ny toårsavtale med Rejlers på teknisk rådgivning. De to selskapene har en lang historie sammen, og har samarbeidet tett i mange år.

Bærekraftige løsninger

Vi rådgir kunder med nøkkelroller i det grønne skiftet, der energibruken er høy og forbedringspotensialet stort. Sammen finner vi bærekraftige løsninger for fremtiden.

Les mer

Vi trenger flere superhelter

Rejlers skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunder og deres utfordringer, samt mulighetene ny teknologi gir. Derfor jobber vi kontinuerlig med læring.

Rejlers er «Home of the learning minds». Vi trenger flere kunnskapstørste kolleger.

Les mer