home of the learning minds logo
image of Thomas Pettersen and Stein Ola Bergheim
Aktuelt

Rejlers kjøper Smarthub AS og vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur

Smarthub AS har driftsavtaler for 153.000 smarte målere hos 10 Nettselskap i Møre og Romsdal, og Rejlers befester derved sin posisjon som en ledende uavhengig tjeneste-leverandør for IoT-infrastruktur i Norden.

Digital Twin illustration
Aktuelt

Digital Twin – Quick Launch

Få full oversikt over din infrastruktur gjennom en digital tvilling! Nå gir vi deg muligheten til å ta teknologien i bruk, raskt, kostnadseffektivt og til lav risiko!

vr
Karriere

Vi trenger flere smarte folk!

Tenker du på ditt neste karrieresteg? Hos oss blir du en del av et kompetent team og en styrke som bidrar til å bygge fremtidens Rejlers.

Digital Services

Rejlers tilbyr et bredt spekter av digitale tjenester. Fra tradisjonell drift av datasenter til en av Norges største IOT-huber i produksjon i den offentlige nettskyen tilbyr vi bredde og kompetanse som løser dine digitale behov. Vi har spesialisert oss på å drifte forretningskritiske applikasjoner som SAP og Infor M3 i våre egne datasenter. Ved å bygge APIer på toppen av disse miljøene tilbyr vi samtidig all den kraft som finnes i Azure, AWS eller Google, slik at du kan benytte den plattformen som er best egnet for din digitale utvikling.

Les mer

Smarte bygg

Vi har kompetansen som utgjør en forskjell når bygg skal gjøres smarte. Vi tilbyr rådgivning og løsninger hvor teknologi brukes for å skape reelle gevinster for eiere, driftsadministrasjon, leietakere og ikke minst brukere av bygget.

Les mer

Home of the learning minds

Rejlers har unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende forretningskompetanse. Vi retter oss spesielt mot Energy, Buildings,Industry og Infrastructure. Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse disse utfordringene. Det er derfor vi kaller oss «Home of the learning minds».

Les mer