Smart rådgivning skaper verdifulle bygg (RIIT)

For at du skal lykkes med ditt smartbygg prosjekt, er du avhengig av å kunne bli ledet i riktig retning og det er mange forhold som skal ivaretas ved planlegging og utføring av et bygg. Dette gjør vi i Rejlers ved å tilby de fremste rådgiverne med erfaring innen smarte bygg med kompetanse innen bygg og IT. Vi fokuserer på komfort, kvalitet, brukervennlighet, energiforbruk og lønnsomhet. Våre rådgivere bistår fra første skisse frem til overlevering og drift. Vi skreddersyr ditt prosjekt etter dine behov og ivaretar alle faser i byggeprosjektene for å sikre at bestilling, kvalitet og leveranse skaper verdifulle bygg for eiere og brukere.Ta kontakt med våre RIIT rådgivere for å begynne din smartbygg-reise.

Smarte bygg

Vi har kompetansen som utgjør en forskjell når bygg skal gjøres smarte. Vi tilbyr rådgivning og løsninger hvor teknologi brukes for å skape reelle gevinster for eiere, driftsadministrasjon, leietakere og ikke minst brukere av bygget.

Les mer

Energiledelse og design

God energiledelse er en forutsetning for å skape gode bygg! Gjennom målstyrt energiledelse hjelper vi deg med å påvise lønnsomme organisatoriske, holdningsskapende og tekniske tiltak for å effektivisere energiforbruket. Vi hjelper deg også med gjennomføringen: Våre ingeniører designer og prosjekterer optimale energianlegg for ditt prosjekt. I tillegg utfører vi også energi- og effektberegninger, evaluerer energibruk mot ulike byggekrav (TEK17, husbank, passivhus og plusshus) samt vurderer ulike designløsninger mot de aktuelle byggekravene. Din bedrift vil oppnå reduserte driftskostnader, forbedret miljøprofil og styrket konkurranseevne.

Elprosjektering

Våre elektroingeniører har bred kompetanse innen RIE-tjenesten med prosjektering av alt fra nettstasjoner, veilys og infrastruktur til belysning, varme og styringssystemer. Det er også her vi bygger fundamentet for fremtidens smarte bygg. Rejlers har lang erfaring med prosjektering av en rekke bygningstyper, eksempelvis boliger, hotell, helsebygg, idrettsanlegg, skoler, kjøpesenter og kontorbygg.

Les mer

BIM

Før noen kan flytte inn i morgensdagens smarte bygg så må de først prosjekteres og teknisk informasjon fra en rekke bidragsytere må sammenstilles. Smidig samhandling mellom aktørene er avgjørende for ferdig resultat. Bruk av BIM-verktøy løfter nivået på samhandlingen i hele verdikjeden fra prosjektering til ferdig bygg. Kostnadene går ned og kvaliteten på ferdig bygg går opp. Vi bruker 3D modellering på alle prosjekter og tilbyr en effektiv og kundetilpasset BIM prosjektering innenfor våre rådgivningstjenester.

Energimerking

Energimerking er lovpålagt av energimerkeforskriften og skal øke bevisstheten om energibruk. Energimerking gir bygget en energiattest med liste over forslag til energisparende tiltak. Med vårt landsdekkende tverrfaglige kompetansemiljø hjelper vi deg med å få jobben gjort til konkurransedyktig pris, sammen med verdifull rådgivning som utløser varig energireduksjon i bygningsmassen.

ITB-Koordinator

Koordinatoren for «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner» (ITB) har en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens smarte bygninger og i Rejlers tar vi mål av oss å levere markedets beste kompetanse på dette området. En god integrering av de ulike tekniske anleggene i bygget betyr mer energieffektive bygg, optimal drift, reduserte driftskostnader og bedre inneklima og ikke minst bedre funksjonalitet for sluttbruker som bidrar til økt attraktivitet og høyere verdi på bygget.

Kontaktpersoner