Slik lager vi smarte, sikre og verdifulle bygg

Se våre prosjekter

Smart rådgivning skaper verdifulle bygg

I Rejlers jobber noen av Norges fremste tekniske rådgivere på smarte bygg, som skreddersyr prosjekter etter behov. Vi jobber med kvalitet, brukervennlighet, energiforbruk og lønnsomhet for å skape verdifulle bygg for eiere og brukere.

Kostnadseffektive og attraktive bygg

Rejlers tilbyr en unik tilnærming til hvordan teknologi kan implementeres i nye og eldre bygg. Gjennom å skape smart funksjonalitet for brukere og effektive driftsverktøy leverer vi kostnadseffektive og attraktive bygg. Ved å skape verdi for bruker, skaper vi verdifulle kvadratmetere for byggets eiere.

Energiledelse

For å effektivisere energiforbruket, identifiserer og gjennomfører vi lønnsomme, organisatoriske og tekniske tiltak som gir effekt.

Våre ingeniører designer og prosjekterer optimale energianlegg for ditt prosjekt. Vi evaluerer energibruk mot ulike byggekrav og finner riktige designløsninger. Slik sikrer vi energieffektive bygg.

Les mer

Elprosjektering – fundamentet for smarte bygg

Rejlers tilbyr elektroingeniører med bred kompetanse innenfor elprosjektering (RIE). Vi har lang er erfaring med blant annet nettstasjoner og infrastruktur for belysning, varme og styringssystemer.  Vi har bistått en i en rekke byggeprosjekter for boliger, hoteller, helsebygg, kontorbygg, kjøpesenter og mye mer.

Les mer om våre prosjekter

BIM – Effektiv samhandling

Det er mange aktører som skal bidra med teknisk informasjon i prosjektering. Smidig samhandling senker kostnader og øker kvaliteten på det ferdige bygget. Rejlers bruker BIM-verktøy for å løfte nivået på samhandling i hele prosessen fra prosjekt til ferdig bygg. Vi bruker 3D-modellering i alle prosjekter, og tilbyr en effektiv og kundetilpasset BIM-prosjektering i våre tjenester.

Best på ITB

Rejlers har markedets beste kompetanse på integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). En god integrering av de ulike tekniske anleggene i bygget betyr mer energieffektive bygg, optimal drift, reduserte driftskostnader og bedre inneklima. Dette gir bedre funksjonalitet for sluttbruker og bidrar til økt attraktivitet og høyere verdi på bygget.

Det største potensiale i videreutvikling av fremtidens bygg handler ikke om selve bygget, men om IT-systemer som skaper verdi av dataene bygget genererer. Vi står foran revolusjonerende muligheter som kan påvirke på både eksisterende bygg og nye prosjekter.

Les mer om Smarte Bygg

Energireduserende tiltak

Rejlers avdekker energireduserende tiltak (enøk-tiltak) og vurderer lønnsomhet på faktiske erfaringstall, ikke statistikk. Vi er opptatt av byggets totalbilde, ikke bare de mest populære småtiltakene, som gjør at byggeier danner seg et presist totalbilde av nytte og lønnsomhet. Det er vanlig at tilbakebetalingstiden havner på rundt 5-6 år.

Samtidig kan vi gjennomføre den lovpålagte energimerkingen av bygningen og energivurdere tekniske anlegg som ventilasjon, kjøling, varmesentral og varmepumper.

Alle bygg samles i vårt varslingssystem for påminnelser om fornyelse i henhold til forskrifter samt oppfølging av oppdagede driftsavvik og forslag til tiltak.

Se eksempler på ENØK-prosjekter

Prosjektstyring og byggteknisk prosjektering

Vi tilbyr tjenester innen prosjektstyring og byggeteknisk prosjektering.

Vi kan levere tjenester innen prosjektadministrasjon for private og offentlige oppdragsgivere, og vi utfører bygningsteknisk prosjektering av alle typer konstruksjoner og bygninger i enhver sammenheng, for profesjonelle oppdragsgivere som skal gjennomføre et byggeprosjekt.

Les mer om Prosjektstyring og prosjektadministrasjon

Les mer om Byggeteknisk prosjektering

 

Kontaktpersoner