Smarte,
sikre og
verdifulle bygg

Smart rådgivning skaper verdifulle bygg

I Rejlers jobber noen av landets fremste tekniske rådgivere på smarte bygg. Vi fokuserer på komfort, kvalitet, brukervennlighet, energiforbruk og lønnsomhet.Vi skreddersyr prosjekter etter behovene til eiere, driftsadministrasjon og leietakere, og ivaretar alle faser i byggeprosjektene for å sikre at bestilling, kvalitet og leveranse skaper verdifulle bygg for eiere og brukere.

Energiledelse og design

God energiledelse er en forutsetning for å skape gode bygg. Gjennom målstyrt energiledelse hjelper vi deg med å påvise lønnsomme, organisatoriske, holdningsskapende og tekniske tiltak for å effektivisere energiforbruket. Vi hjelper deg også med gjennomføringen. Våre ingeniører designer og prosjekterer optimale energianlegg for ditt prosjekt. I tillegg utfører vi også energi- og effektberegninger, evaluerer energibruk mot ulike byggekrav (TEK17, husbank, passivhus og plusshus), samt vurderer ulike designløsninger mot de aktuelle byggekravene.

Elprosjektering

Våre elektroingeniører har bred kompetanse innen RIE-tjenester, med prosjektering av alt fra nettstasjoner, veilys og infrastruktur til belysning, varme og styringssystemer. Det er også her vi bygger fundamentet for fremtidens smarte bygg. Rejlers har lang erfaring med prosjektering av en rekke bygningstyper, som boliger, hotell, helsebygg, idrettsanlegg, skoler, kjøpesenter og kontorbygg.

Les mer

Smidig samhandling

Før noen kan flytte inn i morgensdagens smarte bygg må de først prosjekteres, og teknisk informasjon fra en rekke bidragsytere må sammenstilles. Smidig samhandling mellom aktørene er avgjørende for ferdig resultat. Bruk av BIM-verktøy løfter nivået på samhandlingen i hele verdikjeden fra prosjektering til ferdig bygg. Kostnadene går ned og kvaliteten på ferdig bygg går opp. Vi bruker 3D-modellering på alle prosjekter, og tilbyr en effektiv og kundetilpasset BIM-prosjektering innenfor våre rådgivningstjenester.

Energimerking

Energimerking er lovpålagt av energimerkeforskriften og skal øke bevisstheten om energibruk. Energimerking gir bygget en energiattest med liste over forslag til energisparende tiltak. Med vårt landsdekkende tverrfaglige kompetansemiljø hjelper vi deg med å få jobben gjort til konkurransedyktig pris, sammen med verdifull rådgivning som utløser varig energireduksjon i bygningsmassen.

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Koordinatoren for «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner» (ITB) har en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens smarte bygninger, og vi har markedets beste kompetanse på dette området. En god integrering av de ulike tekniske anleggene i bygget betyr mer energieffektive bygg, optimal drift, reduserte driftskostnader og bedre inneklima, og ikke minst bedre funksjonalitet for sluttbruker som bidrar til økt attraktivitet og høyere verdi på bygget.

Kontaktpersoner