Hopp til innhold

Smart rådgivning skaper verdifulle bygg

Det er mange forhold som skal ivaretas ved planlegging og utføring av et bygg. Komfort, kvalitet, brukervennlighet, energiforbruk og lønnsomhet er blant disse. Våre rådgivere fokuserer kostnadseffektivitet, driftsoptimalisering og brukeropplevelser i alle byggets faser. Slik skaper vi verdifulle bygg for eiere og brukere.

Smarte bygg

Vi har kompetansen som utgjør en forskjell når bygg skal gjøres smarte. Sammen med Rejlers Embriq tilbyr vi rådgivning og løsninger hvor teknologi brukes for å skape reelle gevinster for eiere, driftsadministrasjon, leietakere og ikke minst brukere av bygget.

Les mer

Energiledelse og design

God energiledelse er en forutsetning for å skape gode bygg! Gjennom målstyrt energiledelse hjelper vi deg med å påvise lønnsomme organisatoriske, holdningsskapende og tekniske tiltak for å effektivisere energiforbruket. Vi hjelper deg også med gjennomføringen: Våre ingeniører designer og prosjekterer optimale energianlegg for ditt prosjekt. I tillegg utfører vi også energi- og effektberegninger, evaluerer energibruk mot ulike byggekrav (TEK17, husbank, passivhus og plusshus) samt vurderer ulike designløsninger mot de aktuelle byggekravene. Din bedrift vil oppnå reduserte driftskostnader, forbedret miljøprofil og styrket konkurranseevne.

Elprosjektering

Våre elektroingeniører har bred kompetanse innen RIE-tjenesten med prosjektering av alt fra nettstasjoner, veilys og infrastruktur til belysning, varme og styringssystemer. Det er også her vi bygger fundamentet for fremtidens smarte bygg. Rejlers har lang erfaring med prosjektering av en rekke bygningstyper, eksempelvis boliger, hotell, helsebygg, idrettsanlegg, skoler, kjøpesenter og kontorbygg.

Les mer

BIM

Før noen kan flytte inn i morgensdagens smarte bygg så må de først prosjekteres og teknisk informasjon fra en rekke bidragsytere må sammenstilles. Smidig samhandling mellom aktørene er avgjørende for ferdig resultat. Bruk av BIM-verktøy løfter nivået på samhandlingen i hele verdikjeden fra prosjektering til ferdig bygg. Kostnadene går ned og kvaliteten på ferdig bygg går opp. Vi bruker 3D modellering på alle prosjekter og tilbyr en effektiv og kundetilpasset BIM prosjektering innenfor våre rådgivningstjenester.

Energimerking

Energimerking er lovpålagt av energimerkeforskriften og skal øke bevisstheten om energibruk. Energimerking gir bygget en energiattest med liste over forslag til energisparende tiltak. Med vårt landsdekkende tverrfaglige kompetansemiljø hjelper vi deg med å få jobben gjort til konkurransedyktig pris, sammen med verdifull rådgivning som utløser varig energireduksjon i bygningsmassen.

ITB-Koordinator

Koordinatoren for «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner» (ITB) har en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens smarte bygninger og i Rejlers tar vi mål av oss å levere markedets beste kompetanse på dette området. En god integrering av de ulike tekniske anleggene i bygget betyr mer energieffektive bygg, optimal drift, reduserte driftskostnader og bedre inneklima og ikke minst bedre funksjonalitet for sluttbruker som bidrar til økt attraktivitet og høyere verdi på bygget.

Kontaktpersoner

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart