Våre fokusomådervi tilfører kunden verdi

KATALYSERER BÆREKRAFTIG TRANSFORMASJON

Vi skaper verdi for våre kunder

Vår bærekraftstrategi angir tre fokusområder der vi kan ha størst innvirkning og skape mest mulig verdi for våre kunder: energiomstilling, transformasjon av industrien og fremtidssikring av lokalsamfunn.

Energiomstilling

Sammen med våre kunder kan vi sikre at skiftet til et rent energisystem er effektivt.
Fjerning av klimagassutslipp fra energisektoren er helt nødvendig for å redusere og motvirke klimaendringene.
Det pågående energiskiftet i samfunnet gjør at hele energisystemet er i endring. I mange tilfeller spiller våre kunder en nøkkelrolle i denne omstillingen, da de setter i gang store investeringer og prosjekter som vil bidra til reduserte utslipp og endre hvordan energi produseres og forbrukes i fremtiden. Rejlers har en unik posisjon da vi støtter både nye og etablerte aktører i markedet i å skape morgendagens rene energilandskap.

Transformasjon av industrien

Sammen med våre kunder er vi en katalysator for overgangen til ressurseffektivitet og sirkulære næringer.
Hele industrisektoren er i rask transformasjon, og våre kunder trenger omfattende kompetanse innen den nyeste teknologien. Det investeres gigantisk i fossilfri produksjon gjennom elektrifisering, energilagring og nye hydrogenbaserte løsninger. Det er også stor interesse for karbonfangst og -lagring. Industrien følger overgangen til en ressurseffektiv, sirkulær økonomi gjennom nye forretningsmodeller, prosessredesign, materialendringer, forbedret resirkulering og innovativ gjenbruk av industriavfall. Økt fokus på nøye gjennomgang og oppfølging av verdikjeden bidrar til å tegne om bransjekartet, og det blir stadig vanligere at produksjonen plasseres nær sluttmarkedet.

Fremtidssikre samfunn

Sammen med våre kunder er vi en katalysator for overgangen til ressurseffektivitet og sirkulære næringer.
Hele industrisektoren er i rask transformasjon, og våre kunder trenger omfattende kompetanse innen den nyeste teknologien. Det investeres gigantisk i fossilfri produksjon gjennom elektrifisering, energilagring og nye hydrogenbaserte løsninger. Det er også stor interesse for karbonfangst og -lagring. Industrien følger overgangen til en ressurseffektiv, sirkulær økonomi gjennom nye forretningsmodeller, prosessredesign, materialendringer, forbedret resirkulering og innovativ gjenbruk av industriavfall. Økt fokus på nøye gjennomgang og oppfølging av verdikjeden bidrar til å tegne om bransjekartet, og det blir stadig vanligere at produksjonen plasseres nær sluttmarkedet.

Kontaktpersoner