Åpenhetsloveni Rejlers

Vi ønsker å spille en nøkkelrolle i våre kunders overgang til en bærekraftig fremtid

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. § 1. Lovens formål: Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les her om: Rejlers arbeid med Åpenhetsloven

Du kan lese vår CSR rapport her: Sustainabillity Report 2022

Ønsker du mer informasjon om Rejlers arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en e-post til business(at)rejlers.no

 

Les mer