Kritisk nettdokumentasjonog høy datakvalitet

ELDOK

Logg inn kundeportalen
Eldok

Dokumentasjon av kritisk infrastruktur

Rejlers kan dokumentasjon av kritisk infrastruktur. Gjennom gode, digitale verktøy ivaretar vi høy datakvalitet og effektiv drift i alle ledd av dokumentasjonsprosessen.

Digital dokumentasjon som er godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier for kundene våre.

Registrering av luftfartshindre

Rejlers Energy hjelper kommuner, kraftselskaper og telekomselskaper med pålagt registrering av luftfartshindre. Dagens forskrift endres 1. juli i år og krever en langt mer omfattende registering.

Les mer

Teknisk dokumentasjon

For at nettselskapene skal ha oversikt over hva de eier og hva som til enhver tid gjøres av vedlikehold og nyetableringer, må de ha riktig og god kvalitet på dokumentasjon som viser dette. Nettselskapene kan spare store summer på automatisering av dokumentasjonsflyten.

Les mer

Dokumentasjon av samfunnskritisk infrastruktur

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Det handler om store verdier, ekstreme krav til oppetid, og ikke minst detaljerte krav til datakvalitet. Rejlers er fageksperter på dokumentasjon og sikrer korrekt rapportering til myndigheter.

Digital datafangst i felt

Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til nettkunde eller store regionalnettforbindelser. Våre landmålere med elkrafterfaring kan bistå med innmåling og dokumentasjon av alle typer nettanlegg.

Rejlers har mange medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse i bruk av nettinformasjon og GIS-systemer. Vi har deltatt i store konverteringsprosesser, oppbygging av datamodeller for NIS-systemer, samt andre spesialoppdrag i nevnte systemer. Mange års erfaring fra netteier- og entreprenørbransjen har gjort oss til gode og effektive dokumentasjonsleverandører. Bestillingsportalen ELDOK gir full oversikt og effektiv dokumentasjonsprosess.

Veilys

Vi kan dokumentasjon av veilys. Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget, som oppfyller samfunnets krav til kostnadseffektivitet og nytteverdi. Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier.

Les mer

Kontaktpersoner