Bærekrafti Rejlers

Dagens samfunn

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet.

Bærekraft

Rejlers har derfinert følgende satsingsområderområder:

Mennesker
Vi etterstreber å være den beste, lærende organisasjonen i bransjen. Det er mulig gjennom at vi har de mest engasjerte medarbeiderne.

Prosjekter
Vi skaper en mer bærekraftig morgendag og sikrer våre kunders virksomheter for fremtiden.

Partnere
Vårt nettverk bidrar til vår fremgang. Integritet og ærlighet er grunnlaget for vår virksomhet.

 

Kvalitet og miljø

Hvordan miljø påvirker Rejlers og hvordan Rejlers kan arbeide for å bedre miljøet skal alltid være på agendaen. Alle aktiviteter – fra idé til utførelse – planlegges og blir styrt med tanke på kvalitet og miljø. Helt siden 2017 har Rejlers Norge vært sertifisert av Det Norske Veritas (DNV)  i henhold til:

ISO 9001
Denne standarden godkjenner at ledelsessystemet til Rejlers Norge ivaretar prinsippet om kontinuerlig forbedring.

ISO 14001
Standarden godkjenner at Rejlers Norge har en offensiv miljøpolicy med ambisjon om å ha positiv miljøeffekt gjennom oppdrag for selskapets kunder.

ISO 45001
Standarden godkjenner at Rejlers Norge har dokumentert gode prosedyrer for å ivareta selskapets arbeidsmiljøpolicy, medvirkning og involvering.

Kvalitets-og miljøstyringssystemet skal sikre at virksomheten oppfyller krav og forventninger fra kunder, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og underleverandører.

Alle har lik verdi

Rejlers støtter og respekterer prinsippene om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøproblemer og anti-korrupsjon som finnes i FNs Global Compact.

Alle medarbeidere i Rejlers skal behandles med respekt og verdighet. Vi arbeider for at alle ansatte skal behandles likt og gis samme muligheter uansett kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, religion, alder, seksuell legning eller politisk oppfatning. Dette gjenspeiles i vår daglige virksomhet og gjennom våre rekrutteringer.

 

 

 

Kontaktpersoner