Gjennomføringskraft

Helt fra industrialiseringen på 40-tallet til digitaliseringen ved årtusenskiftet har Rejlers
vært med på moderniseringen av samfunnet vårt. Løsninger for energi har vært
avgjørende i alt fra utvikling av eiendom og industri til etablering av veier, jernbane og
flyplasser. Mens samfunnet tilpasser seg nye omstendigheter, finner vi i Rejlers
innovative og effektive og bærekraftige løsninger for kundene våre

Våre tekniske og byggetekniske rådgivere slår seg aldri til ro med én fasit. For å møte
fremtiden og løse energiomstillingen er vi alltid på søken etter ny innsikt. Det er derfor
vi har kraften som må til. Kraften til å finne nye løsninger for en ny tid.

Vi kaller det gjennomføringskraft.

Fakta

Rejlers er et av Nordens ledende rådgivende ingeniørfirmaer. Med spisskompetanse hjelper vi bedrifter, offentlige myndigheter og andre organisasjoner med å møte morgendagens samfunnsutfordringer.

Våre tjenester er viktige byggesteiner for å oppnå et bærekraftig samfunn. Rejlers ble grunnlagt i 1942 og vår suksess bygger på evnen til stadig å omfavne ny kunnskap. Vår visjon «Home of the learning minds» guider oss til kontinuerlig læring, utvikling og vekst.

Med virksomhet i Sverige, Finland, Norge og De forente arabiske emirater har Rejlers 3300 eksperter innen teknologiområder som energi, industri, infrastruktur og eiendom.

I 2023 omsatte selskapet for 4,1 milliarder svenske kroner og B-aksjen er notert på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

 

Investorinformasjon

Fremtidens bærekraftige og digitale løsninger

Mange bransjer står ovenfor et paradigmeskifte hvor digitalisering er sentralt – og hvor nye løsninger også må tilfredstille krav til bærekraft. For å løse klimautfordringene må vi jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. Dette stiller nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Samfunnsansvar

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet. Hvordan miljø påvirker Rejlers og hvordan Rejlers kan arbeide for å bedre miljøet skal alltid være på agendaen. Alle aktiviteter – fra idé til utførelse – planlegges og blir styrt med tanke på kvalitet og miljø.

Les mer om samfunnsansvar

Vår visjon - Home of the learning minds

De tre hovedkomponentene i vår visjon Home, Learning og Minds fanger alle viktige aspekter av vårt løfte. Vi er et hjem for våre ansatte og våre kunder, et hjem bygget på tillit og åpenhet. Med vårt tankesett om alltid å omfavne dagens og morgendagens mest komplekse utfordringer, kombinert med kontinuerlig læring, utvikler og inspirerer vi hverandre, våre kunder og partnere.

Vi tar utfordringen og får jobben gjort gjennom å dele informasjon i våre nettverk.
Det er derfor vi beskriver vår bedriftskultur med verdiene:

Open source culture – Med kunnskapskultur og nysgjerrighet lærer vi stadig nye ting, både av hverandre og gjennom oppgavene våre. Vi deler villig vår kunnskap og innsikt fra alle områder vi opererer i. Med den nyeste teknologien og vår omfattende kompetanse gir vi våre kunder ny kunnskap og hjelper dem med å ta valg som bidrar til en bærekraftig fremtid.

Love the challenge – Vi tar på oss store utfordringer med entusiasme og møter dem med innovative løsninger som kanskje aldri har vært sett før. Kunnskapen vi bygger brukes i hele virksomheten og forbereder kundene våre på det som er rett rundt hjørnet. Ingen utfordring er større enn å bygge et bærekraftig samfunn. Å søke løsninger som tåler tidens tann ligger i vårt DNA, og vi ønsker å være i forkant av denne transformasjonen.

Brilliant networks – Både Rejlers som selskap og våre medarbeidere som enkeltpersoner drar nytte av nettverk som gjør at vi kan kombinere hastigheten og omstillingsevnen til en mindre bedrift med stor kompetanse. Gjennom vårt unike partnernettverk skreddersyr vi løsninger for å møte kundenes spesifikke behov, og våre mange kontakter i både industri og akademia gir oss den nyeste kunnskapen om ny og bærekraftig teknologi.

Ledelsen