Home of the learning minds

Rejlers har unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende forretningskompetanse. Vi retter oss spesielt mot Energy, Buildings, Industry og Infrastructure. Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse disse utfordringene. Det er derfor vi kaller oss «Home of the learning minds».

Fakta

Rejlers Norge leverer tjenester til kunder i hele landet. Til sammen er vi over 200 ansatte. Vi er eksperter på teknisk rådgivning innen energi, bygg, industri og infrastruktur. Vi inngår i konsernet Rejlers som har 80 år med erfaring som rådgivende kompetanseleverandør til nordisk næringsliv, og som er børsnotert på NASDAQ QMX i Stockholm.

 

Investorinformasjon

Fremtidens bærekraftige og digitale løsninger

Mange bransjer står ovenfor et paradigmeskifte hvor digitalisering er sentralt – og hvor nye løsninger også må tilfredstille krav til bærekraft. For å løse klimautfordringene må vi jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. Dette stiller nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Samfunnsansvar

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet. Hvordan miljø påvirker Rejlers og hvordan Rejlers kan arbeide for å bedre miljøet skal alltid være på agendaen. Alle aktiviteter – fra idé til utførelse – planlegges og blir styrt med tanke på kvalitet og miljø.

Les mer om samfunnsansvar

Home of the learning minds

Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse utfordringene. Derfor må vi kontinuerlig jobbe med læring. Vi skal være best på å forstå kundene og vi skal være best på å tilegne oss ny teknologi.

Vi tar utfordringen og får jobben gjort gjennom å dele informasjon i våre nettverk.
Det er derfor vi beskriver vår bedriftskultur med verdiene:

Open source culture –  En kultur for læring, kunnskapsdeling og nysgjerrighet gjør Rejlers til en møteplass for å utforske ny kunnskap.

Love the challenge – Sterke bedrifter trenger drivstoff for å komme til fremtiden. Vi kaller det vilje til å ta på seg nye utfordringer.

Brilliant networks – Vi skal nære og utvikle dynamiske, mangfoldige og nyskapende samarbeid, både internt og eksternt.

Ledelsen