Rejlers verner om din personlige integritet og dine personopplysninger. Det innebærer at Rejlers tilstreber å behandle og samle inn personopplysninger kun i den grad det er nødvendig.
 
Med den nye personvernforordningen (GDPR) blir enkeltindividers vern om sine personopplysninger styrket. For Rejers del har det ført til en gjennomgang av våre rutiner og deres utforming for å sikre vern av individuelle rettigheter. 
 
I dette dokumentet finner du en redegjørelse for hvordan Rejlers behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har, samt informasjon om hvem du kan kontakte ved ytterligere spørsmål angående behandling av dine personopplysninger.
 
Den behandlingsansvarlige for personopplysninger
Rejlers Embriq AS, org. nr  993 884 871, er ansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.
 
Databehandlere
I noen tilfeller kommer vi til å bruke databehandlere, altså firmaer som utfører databehandling på Rejlers oppdrag. I de tilfeller databehandlere brukes vil Rejlers, før databehandlingen starter, sørge for å inngå en avtale som regulerer databehandlingen. 
 
Hvor behandler vi dine personopplysninger?
Rejlers tilstreber å behandle alle dine personopplysninger innenfor EU/EØS.
 
I den grad personopplysninger behandles utenfor EU/EØS kommer Rejlers til å treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre det beskyttelsesnivået som personvernforordningen krever. Det betyr blant annet at det vil brukes tiltak så som EUs standardavtalevilkår og anerkjente organisasjoner, som for eksempel “Privacy Shield”.
 
Sikkerhet
For å verne personopplysningene som behandles av Rejlers, bruker vi ulike sikkerhetssystemer, f.eks. antivirusprogram, brannvegger og tilgangsrettigheter. I tillegg bruker vi kryptering for separat beskyttelse av sensitive personopplysninger. Rejlers jobber kontinuerlig med å opprettholde og forbedre sikkerheten i vårt IT-miljø.
 
Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Rejlers lagrer dine personopplysninger aldri lengre enn det som er nødvendig for formålet. For ytterligere informasjon, se de ulike lagringsperiodene under hvert sitt formål.
 
Hvilke rettigheter har du som registrert?
Innsynsrett (såkalt registerutskrift)
Rejlers er alltid åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du alltid kreve innsyn i dine opplysninger i form av en registerutskrift. Når vi får en slik anmodning, spør vi ev. om ytterligere opplysninger for å sikre effektiv håndtering og forsendelse til rett person.
 
Rett til korrigering
Du kan kreve at dine personopplysninger rettes hvis de er uriktige. Innenfor rammen av det angitte formål har du også rett til å supplere eventuelt ufullstendige personopplysninger.
 
Rett til sletting
Du kan kreve dine personopplysninger slettet i følgende situasjoner:
·        Opplysningene er ikke lenger nødvendige for det formålet de ble innsamlet og behandlet for.
·        Du har innvendinger mot den interesseavveiningen som vi har gjort basert på berettigede interesser, og din innvending veier tyngre enn vår berettigede interesse.
·        Dine personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er omfattet av.
 
Rejlers har rett til å nekte din anmodning hvis det finnes rettslige forpliktelser som står imot umiddelbar sletting av dine personopplysninger. Disse forpliktelsene kan for eksempel være relatert til bokførings- og skattelovgivning eller annen lovgivning som vi er nødt til å følge. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Hvis vi er forhindret fra å slette den etterspurte personopplysningen, skal vi isteden blokkere personopplysningene fra å bli anvendt til andre formål enn de som står imot den ønskede slettingen.
 
Rett til begrensning
Du har rett til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Hvis du bestrider at personopplysningene som vi behandler, er korrekte, kan du kreve at behandlingen begrenses i den tiden vi trenger for å kontrollere personopplysningenes korrekthet. Hvis vi ikke lenger har behov for personopplysningene for det angitte formål, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, kan du kreve begrenset behandling av opplysningene hos Rejlers. Det betyr at du kan kreve at vi ikke sletter dine opplysninger.
 
Hvis du hadde innvendinger mot en behandling som er begrunnet med vår berettigede interesse, kan du kreve at behandlingen begrenses i den tiden vi trenger for å kontrollere om Rejlers berettigede interesse veier tyngre enn din interesse i å få dataene slettet. Hvis behandlingen er blitt begrenset i situasjonene nevnt ovenfor, har vi bare lov til å behandle opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, for å verne andres rettigheter eller hvis du har gitt oss ditt samtykke.
 
Rett til å bestride visse typer behandling
Du har alltid rett til å motsi behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining, eller hvis dine personopplysninger er blitt brukt i direkte markedsføring. For å kunne fortsette å behandle dine personopplysninger etter en slik innvending, må vi vise til en tvingende nødvendig berettiget interesse for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. I motsatt fall har vi bare lov til å behandle opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 
Rett til dataportabilitet
Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger har sitt grunnlag i ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å kreve at personopplysningene om deg selv som du har gitt oss, overføres til en annen behandlingsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje ved hjelp av et dataprogram.

Om Cookies

Cookies, også kjent som informasjonskapsler, er små tekstfiler som legges i din nettlesers internminne. Disse brukes til mye forskjellig, f.eks. for å se hvor lenge du oppholder deg på våre sider, og alltid med det mål å forbedre brukeropplevelsen din.

Data fra cookies vil ikke brukes til å samle inn personlige opplysninger om deg. I innstillingene til din nettleser kan du både skru av og slette cookies.

Her er en oversikt over hvilke cookies vi bruker, og deres varighet:

cookieconsent_key 1 år Denne informasjonskapselen er en unik ID-nøkkel generert når du godtar eller endrer informasjonskapsler.
cookieconsent_status 1 år Denne informasjonskapsel husker at en bruker har akseptert/avvist bruk av informasjonskaspler på vårt nettsted, så varselet kan skjules.
cookieconsent_accepted_categories 1 år Denne informasjonskapsel husker hvilke kategorier informasjonskapsler brukeren har akseptert.
_js_reg_fb_ref Slutt på leserøkten Denne informasjonskapsel brukes av Facebook** for analyse og forskning.
datr 2 år Denne Facebook**-informasjonskapslene identifiserer nettlesere med sikte på sikkerhet og webområdeintegritet, inkludert for kontogjenoppretting, og identifisering av potensielt kompromitterte kontoer.
dpr Slutt på leserøkten Denne informasjonskapsel brukes av Facebook** for ytelse.
fr 90 dager Facebooks** primære annonseringskake, brukes til å levere, måle og forbedre relevansen av annonsene.
wd Slutt på leserøkten Denne informasjonskapsel brukes av Facebook** for ytelse.
reg_ext_ref Slutt på leserøkten Denne informasjonskapsel brukes av Facebook** for analyse og forskning.
reg_fb_gate Slutt på leserøkten Denne informasjonskapsel brukes av Facebook** for analyse og forskning.
reg_fb_ref Slutt på leserøkten Denne informasjonskapsel brukes av Facebook** for analyse og forskning.
_ga 2 år Brukes av Google Analytics for å differensiere brukere.
_gali 1 år Brukes av Google Analytics for å finne ut hvilke linker på en side som blir klikket på.
_gid 24 timer Brukes av Google Analytics for å differensiere brukere.
_gat 1 minutt Brukes av Google Analytics for å redusere antall forespørsler.
_gat_<property-id> 1 minutt Brukes av Google Analytics for å redusere antall forespørsler.
AMP_TOKEN 2 år Denne informasjonskapselen fra Google Analytics brukes til å hente Client ID (tilfeldig nummer for identifisering mellom ulike sesjoner).
_dc_gtm_<property-id> 1 minutt Brukes av Google Analytics for å redusere antall forespørsler.
CONSENT 20 år Google samtykke informasjonskapsel.
IDE 2 år Brukes for at Google Advertising kan tilby relevante annonser, for kampanjerapporteirng og for å unngå å vise brukere dupliserte annonser.
1P_JAR 1 måned Brukt for Google Advertising annonsetilpassing.
SID/HSID Disse Google-informasjonskapslene blir brukt for sikkerhet og inneholder digitale signaturer og kryptert data knyttet til din Google-konto-ID, og siste påloggingstidspunkt. Les mer her.
Conversion Denne informasjonskapselen blir brukt for å spore reklamekonverteringer. Les mer her.
ANID/DSID/FLC/AID/TAID/exchange_uid Disse informasjonskapslene blir brukt for annonsetilpassing, og kan brukes av tredjepartstjenester, slik som YouTube, for å vise deg mer relevante annonser. Les mer her.
__gads/__gac Disse Google-informasjonskapslene er knyttet til markedsføring, og bidrar til å måle hvordan du interagerer med annonser og forhindrer at samme annonse blir vist for ofte. Les mer her.
AID/DSID/TAID Disse Google-informasjonskapslene sporer aktiviteten din på tvers av enheter, for å koordinere annonser og måle konverteringshendelser. Les mer her.
_hjClosedSurveyInvites 365 dager Denne Hotjar-informasjonskapselen settes når en besøkende interagerer med en Survey-invitasjon popup. Den brukes til å forsikre at den samme invitasjonen ikke vises igjen om den allerede har blitt vist.
_hjDonePolls 365 dager Denne Hotjar-cookien settes når en besøkende fullfører en meningsmåling ved bruk av Feedback Poll widgeten. Den brukes til å forsikre at den samme meningsmålingen ikke vises igjen om den allerede har blitt vist.
_hjMinimizedPolls 365 dager Denne Hotjar-cookien settes når en besøkende minimerer en Feedback Poll widget. Den brukes til å forsikre at widgeten forblir minimert når brukeren navigerer seg gjennom siden.
_hjDoneTestersWidgets 365 dager Denne Hotjar-cookien settes når en besøkende sender informasjonen sin i Recruit User Testers widgeten. Den brukes til å forsikre at de samme skjemaet ikke dukker opp igjen hvis informasjonen allerede er utfylt.
_hjMinimizedTestersWidgets 365 dager Denne Hotjar-cookien settes når en besøkende minimerer en Recruit User Testers widget. Den brukes til å forsikre at widgeten forblir minimert når brukeren navigerer seg gjennom siden.
_hjDoneSurveys 365 dager Denne Hotjar-cookien settes når en besøkende fullfører en undersøkelse. Den brukes til å kun laste innholdet i undersøkelsen hvis brukeren ikke har fullført den enda.
_hjIncludedInSample 365 dager Denne sesjons-cookien settes for at Hotjar skal vite om den besøkende er inkludert i prøven som brukes til å generere trakter.
_hjShownFeedbackMessage 365 dager Denne Hotjar-cookien brukes når en besøkende minimerer eller fullfører Incoming Feedback. Dette gjøres slik at Incoming Feedback vil lastes som minimert hvis brukeren navigerer til en annen side hvor den er satt til å vises.
hubspotuk 10 år Denne analyse-informasjonskapselen er satt av Hotjar, en tjeneste som gjør det mulig for oss å visualisere og gjennomgå hvordan besøkende benyttter vårt nettsted (gjennom varmekart, opptak, trakter osv.). I tillegg muliggjør den å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, for å forbedre den overordnede opplevelsen.
mp_hj_mixpanel 1 år Denne analyse-informasjonskapselen er satt av Hotjar, en tjeneste som gjør det mulig for oss å visualisere og gjennomgå hvordan besøkende benyttter vårt nettsted (gjennom varmekart, opptak, trakter osv.). I tillegg muliggjør den å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, for å forbedre den overordnede opplevelsen.
_icl_current_language WPML informasjonskapsel som lagrer valgt språk.
_icl_current_admin_language_{hash} WPML informasjonskapsel som lagrer valgt språk for WordPress sitt adminpanel.
_icl_visitor_lang_js 1 dag WPML informasjonskapsel som lagrer videresendt språk.
wpml_browser_redirect_test Slutt på leserøkten WPML informasjonskapsel som sjekker om informasjonskapsler er skrudd på.
wpml_referer_url WPML informasjonskapsel som lagrer siste forespurt URL på front-end.
wpml_admin_referer_url WPML informasjonskapsel som lagrer siste forespurt URL på back-enden.
wordpress_<hash> 14 dager Denne WordPress-cookien lagrer dine autentiseringsdetaljer. Dens bruk er begrenset til administrasjonskonsollområdet, /wp-admin/
wordpress_logged_in_<hash> 14 dager Etter innlogging angir denne WordPress-cookie når du er logget inn, og hvem du er, for de fleste brukergrensesnitt.
wp-settings-<uid> 14 dager WordPress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
wp-settings-time-<uid> 14 dager WordPress setter også noen wp-settings-{time}-[UID] cookies. Tallet på slutten er din individuelle bruker-ID fra brukerdatabase-tabellen. Dette brukes til å tilpasse visningen av admingrensesnittet, og muligens også hovednettgrensesnittet.
wordpress_test_cookie Denne informasjonskapselen brukes av WordPress for å teste om informasjonskapsler er aktivert i en brukers nettleser.

**Denne nettsiden bruker Facebook Pixel, som genererer en rekke informasjonskapsler for å spore brukeraktivitet på nettstedet vårt som kan brukes til reklameformål. Les mer om Facebook informasjonskapselene her.

Vi bruker WPML for å servere innholdet vårt på flere språk. Denne pluginen generer flere informasjonskapsler som er nødvendige for at den skal fungere. Les mer her.