Emerging Tech Trends

Smarte bygg krever tekniske nettverk

Byggets ulike systemer må kunne kommunisere sammen i bygget gjennom et teknisk nett.