Hopp til innhold
Stortorvet 7

Knytte IT og bygg sammen

Skal man komme noen vei i en smartere retning må de tekniske systemene kommunisere bredere enn de gjør i dag. Det er vel og bra at systemene kommuniserer med eget utstyr på sine egne etablerte kommunikasjonsstandarer, men de må i tillegg ha mulighet til å dele/motta data med andre systemer. Da snakker vi om et felles IP-basert teknisk nettverk for alle tekniske systemer.

Nettverk og kommunikasjon

De fleste leverandører av byggetekniske anlegg i dag (ventilasjon, varme, kjøling, heis, lys, brann, adgangskontroll, overvåkning, mm) støtter kommunikasjon over IP-baserte nettverk. I hvor stor grad de har åpnet opp for deling av data varierer men trenden ser ut til å gå riktig vei.

Investerer man i nye tekniske løsninger/oppgraderinger bør man stille krav til både IP-kommunikasjon og åpenhet for deling av data. I kravspesifikasjoner for nybygg/rehab ser man stadig oftere at dette blir ivaretatt samt at det medtas krav om etablering av egne tekniske nettverk. Det er tydelig at RIE (Rådgivende Ingeniør Elektro) og RIIT (Rådgivende Ingeniør IT) har fått med seg disse endringene i markedet.

Valg av utstyr

Ryggraden i et smart bygg er kommunikasjon. Kommunikasjon via et felles teknisk IP-nettverk for alle de tekniske systemene i et bygg. Målet bør være å etablere et teknisk nettverk basert på nettverksutstyr fra anerkjente leverandører og hvor sikkerheten ivaretas på et profesjonelt nivå. Det tekniske nettverket bør videre driftes og overvåkes av en profesjonell aktør slik at endringer og monitorering ivaretas på en trygg måte.

Dette står i stor kontrast i forhold til mange etablerte løsninger hvor nettverksutstyr, beregnet på hjemmemarkedet, ofte settes inn for å få kommunikasjon på plass. Dette utstyret har ofte hverken driftsikkerhet, datasikkerhet eller monitoreringsfunksjonalitet som gjør det egnet til profesjonelt bruk.

Ettersom mer og mer utstyr i bygg vil kommunisere, både trådløst og via kabel, stiller dette store krav til konnektivitet og sikkerheten.

Tekniske nettverk

Et teknisk nettverk kan enkelt utvides med felles innendørs WiFi for byggets brukere men også for tekniske systemer/løsninger som lokaliseringstjenester og heatmapping.
Dette muliggjør bl.a. kartlegging av byggets bruk. Videre kan et felles teknisk nettverk segmenteres slik at man kan tilby nettverk som en felles tjeneste til alle byggets brukere noe som i stor grad minimerer behovet for fysisk etablering av egne nettverk og kabling.

Det å gi et bygg en sterkt og robust ryggrad, i form at et profesjonelt teknisk nettverk, er en god innvestering som bør stå høyt på listen dersom man skal bevege seg i en smartere og ikke minst tryggere retning.

Les mer om Smarte bygg her.

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Rejlers AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 958 23 000

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11 0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B 0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52 2317 Hamar

+47 951 95 314

Se kart

Rejlers Elsikkerhet

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 958 23 000

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c 4848 Arendal

+47 476 69 494

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26 4580 Lyngdal

+47 917 69 019

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12 4313 Sandnes

+47 958 23 000

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89 1712 Grålum

+47 900 46 238

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åshaugveien 68 3170 Sem

+33 34 99 99

Se kart

Trondheim

Besøksadresse

Baard Iversens veg 7 7037 Trondheim

+ 73 84 18 40

Se kart