Kontroll,
revisjon
og informasjon
gir elsikkerhet

På vegne av DLE i norske nettselskaper gjennomfører vi kontroll av elektriske anlegg og revisjoner av virksomheter. 
Vi utfører også skoleundervisning, brannutredning, markedskontroll, jordfeilsøk og bistand ved spenningskvalitetproblemer.

Kontroll av elektriske anlegg

Rejlers Elsikkerhet utfører kontroll av elektriske anlegg og foretar revisjoner og informasjonsarbeid på vegne av norske nettselskaper. Vi har høy kompetanse og lang erfaring fra både små og store nettselskaper.

Ved å benytte våre tjenester vil netteiere få en nøytral tilsynsvirksomhet som forenkler håndtering av habilitetsspørsmål, spesielt i mindre nettselskaper.

Rejlers Elsikkerhet utfører

  • Tilsyn i henhold til instruks fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
  • Teknisk kontroll av elektriske anlegg og revisjon av virksomheter.
  • Revisjon av installatører, skoleundervisning og informasjonsarbeid.
  • Brannutredning, jordfeilsøk og markedskontroll.
  • Kontroller av høy- og lavspentanlegg på oppdrag fra netteiere.
  • Kontroll av tilknytninger til nettet utført av installatør og kontroll av utførelse på nye anlegg utført av el-entreprenør.
  • Vi bruker nettselskapenes egne systemer for rapportering, og har erfaring med blant annet Elwin, Cubit og Safe.

Komfyrvakt hindrer brann på kjøkkenet

Komfyrvakt er påbudt i alle nybygg, og det er anbefalt at alle husstander får dette installert. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig.

Les mer

Har du byttet batteri i røykvarsleren din?

Desember er årets mest brannfarlige måned. I denne måneden øker bruk av levende lys, komfyr og elektrisk utstyr, ofte i kombinasjon med inntak av alkohol. Sørg for at røykvarsleren fungerer – den kan redde liv!

Les mer

Kontaktpersoner Rejlers Elsikkerhet