Caser

How to make the meter Great again

De siste årene har Norge gjennomført bytte fra gamle manuelt leste analoge målere til moderne digitale målere. Regelverket stiller krav til et bredt spekter av funksjonalitet. Tidlig i utrullingen var det stor fokus på teknologien og spesifikasjonene på selve måleren – samt komplekse utrullingsprosjekter med mye logistikk.

Fokus har imidlertid raskt dreiet over på hvordan takle datamengdene – og hvordan dra nytte av dataene som mottas fra målerne. Utformingen og implementeringen av den norske datahuben (Elhub) var også avgjørende for å forstå behovet for moderne IT-systemer. Fokus er nå på verdiskaping – hvordan implementere nye IT-prosesser med optimal bruk av måledata. Les mer om hvordan strømmålern ble «Great Again»

Les mer

Dokumentasjon av kritisk infrastruktur

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Det handler om store verdier – og ekstreme krav til oppetid.

Vi kan dokumentasjon kritisk infrastruktur! Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av dokumentasjonsprosessen – Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier.

Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser.

Les mer

Kontaktpersoner