Digitaliseringen av energisektoren

Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten stadig øker. Rejlers har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene energiselskapene står ovenfor. Vi har bred IT-kompetanse og vet hvordan IT skal benyttes for å optimalisere driften av et energiselskap. Samtidig har vi omfattende erfaring fra de fleste områder innen transmisjon og distribusjon av elkraft og tilbyr konsulenttjenester innen hele denne verdikjeden. Vår kombinasjon av kompetanse er unik.

Bredt prosjekteringsmiljø

I Rejlers har vi et bredt og svært kompetent landsdekkende miljø på prosjektering. Våre medarbeidere har betydelig kompetanse og erfaring fra energibransjen, både som rådgivende ingeniører og gjennom forskjellige operative funksjoner i energiselskaper. Vår kombinasjon av rådgivende ingeniører og IT-kompetanse i samme organisasjon er unik og garanterer at våre løsninger er helhetlige og fremtidsrettet.

Stasjonsanlegg

Vi jobber med følgende fagområder innenfor stasjonanlegg: Relevern, kontrollanlegg, apparatanlegg og reservekraft.

Regional- og sentralnett

Regional- og sentralnett omfatter nett med spenning fra 45 kV og oppover. Disse anleggene utgjør stammen i elforsyningen og mange av dem har kritiske funksjoner. Vi har lang og dyptgående erfaring med slike anlegg, som kan omfatte mange forskjellige fagområder og koordineringen av disse.

Les mer om

Distribusjonsnett

Vi prosjekterer og planlegger linjer, kabler og nettstasjoner i distribusjonsnettet. Prosjektering distribusjonsnett inkluderer også inngåelse av grunneieravtaler og innhenting av tillatelser fra offentlige myndigheter. Vi jobber med alle aktuelle verktøy, som NetBas,  GeoNIS, Tekla NIS, netLIN 2 og 3, Power Line Systems, AutoCAD og REN.

Industri og småkraft

Eier du eget HS-anlegg og har driftsansvaret for dette? Vi kan hjelpe deg med både tilsyn og vedlikehold av anlegget kombinert med driftsledertjenester. Vi har lang erfaring med å hjelpe eksempelvis industribedrifter, havner, sykehus og større eiendomsselskap med effektive industrianlegg. Vi planlegger og prosjekterer – men utfører også feilsøking, ivaretar faglig ansvar (sakkyndig driftslederfunksjon), utfører energioptimalisering og riktig avregning, bistår i spørsmål mot overliggende netteier samt oppdatering og vedlikehold av anleggsdokumentasjon.

Geografiske informasjonssystemer

Vi tilbyr spesialisttjenester i håndteringen av geografisk informasjon. GIS er svært viktig i forbindelse med planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. Rejlers har høy kompetanse og bred erfaring i bruk av GIS som et verktøy i disse prosessene.Dette innebærer rådgivning og konsulenttjenester knyttet til etablering, tilrettelegging og framstilling av geografisk informasjon, samt driftsstøtte av GIS-løsninger. Vi har mye erfaring med innhenting og presentasjon av teknisk infrastruktur, eiendomsdata, arealbruk og naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser.

Caser

Kontaktpersoner