Digitaliseringen av energisektoren

Rejlers har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringer og muligheter energiselskaper står ovenfor i digitaliseringen av energisektoren.

Vi har bred teknologisk kompetanse og vet hva som skal til for å optimalisere driften. Samtidig har vi omfattende erfaring fra de fleste områder innen transmisjon og distribusjon av elkraft. Vi tilbyr konsulenttjenester innen hele verdikjeden.

Bredt prosjekteringsmiljø

I Rejlers har vi et bredt og svært kompetent landsdekkende miljø på prosjektering. Våre medarbeidere har betydelig kompetanse og erfaring fra energibransjen, både som rådgivende ingeniører og gjennom forskjellige operative funksjoner i energiselskaper. Våre løsninger er helhetlige og fremtidsrettet.

Regional- og sentralnett

Regional- og sentralnett omfatter nett med spenning fra 45 kV og oppover. Disse anleggene utgjør stammen i elforsyningen, og mange av dem har kritiske funksjoner. Vi har lang erfaring med avanserte anlegg, som gjerne omfatter flere ulike fagområder og koordineringen av disse.

Les mer

Distribusjonsnett

Vi prosjekterer og planlegger linjer, kabler og nettstasjoner i distribusjonsnettet. Prosjektering av distribusjonsnett inkluderer også inngåelse av grunneieravtaler og innhenting av tillatelser fra offentlige myndigheter. Vi jobber med alle aktuelle verktøy, som NetBas, GeoNIS, Tekla NIS, netLIN 2 og 3, Power Line Systems, AutoCAD og REN.

Industri og småkraft

Eier du eget HS-anlegg og har driftsansvaret for dette? Vi kan hjelpe deg med både tilsyn og vedlikehold av anlegget, kombinert med driftsledertjenester. Vi hjelper eksempelvis industribedrifter, havner, sykehus og større eiendomsselskap med effektive industrianlegg. Vi planlegger og prosjekterer – og utfører også feilsøking, ivaretar faglig ansvar (sakkyndig driftslederfunksjon), utfører energioptimalisering og riktig avregning, bistår i spørsmål mot overliggende netteier, samt oppdatering og vedlikehold av anleggsdokumentasjon.

Geografiske informasjonssystemer

Vi tilbyr spesialisttjenester i håndteringen av geografisk informasjon (GIS). Dette er svært viktig i forbindelse med planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. Rejlers har høy kompetanse og bred erfaring i bruk av GIS som et verktøy. Dette innebærer rådgivning og konsulenttjenester knyttet til etablering, tilrettelegging og framstilling av geografisk informasjon, samt driftsstøtte av GIS-løsninger. Vi har også erfaring med naturressursforvaltning i skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser.

Kontaktpersoner