Caser

Dokumentasjon av kritisk infrastruktur

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Det handler om store verdier – og ekstreme krav til oppetid.

Vi kan dokumentasjon kritisk infrastruktur! Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av dokumentasjonsprosessen – Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier.

Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser.

Les mer

Kontaktpersoner