IndustryIndustriprosjekter i Norden

Industri

Hos Rejlers har vi en lang tradisjon for å gjennomføre industriprosjekter rundt om i Norden. Vi har også erfaring med å følge våre kunder i deres prosjekter rundt om i verden.

Våre industrikonsulenter tilbyr tekniske løsninger og systemer med industriell teknologi for å effektivisere, automatisere og utvikle våre kunders prosesser og produkter. Vi tilbyr tjenester fra mulighetsstudier til detaljert design, anskaffelse, prosjektledelse, programmering, igangsettelse, opplæring og dokumentasjon.

 

Industrielle prosjekter for nye og eksisterende systemer

Rejlers driver også med innovasjons- og utviklingsarbeid for å hjelpe kundene med å utvikle produkter og systemer. Vi kan også tilby komplette løsninger i nye prosjekter og er sammen med kundene våre helt til det ferdige anlegget.

Vi tilbyr bl.a tjenester i industriprosjekter:

 • Automasjon
 • Mekanikk- og rørkonstruksjon
 • Industriell IT
 • Smart Industri 4.0
 • CE-merking og risikoanalyser
 • Prosjektledelse

Våre kunder er innenfor:

 • Produksjonsindustri
 • Gruve – og stålindustri
 • VA-industrien
 • Tunneler og broer
 • Eiendom

Langsiktig perspektiv og sterke kunderelasjoner gir en trygghet i de store og ofte teknisk komplekse oppdragene med industriell teknologi.

Kontaktpersoner