Fremtidensbærekraftige
industriprosjekter

Industribyggere i 80 år

Rejlers har 80 års erfaring med gjennomføring av industriprosjekter i Norden og globalt. Langsiktig perspektiv og sterke kunderelasjoner gir en trygghet i store og ofte teknisk komplekse oppdrag.

Våre industrikonsulenter tilbyr tekniske løsninger og systemer med industriell teknologi for å effektivisere, automatisere og utvikle våre kunders prosesser og produkter.

 

Industrielle prosjekter for nye og eksisterende systemer

Rejlers tilbyr alt fra mulighetsstudier til detaljert design, anskaffelse, prosjektledelse, programmering, igangsettelse, opplæring og dokumentasjon.

Vi arbeider kontinuerlig med innovasjon for å hjelpe kundene våre med å utvikle produkter og systemer, vi tilbyr komplette løsninger i nye prosjekter og jobber sammen med kundene våre helt til det ferdige anlegget er på plass.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester i industriprosjekter:

 • Automasjon
 • Mekanikk- og rørkonstruksjon
 • Industriell IT
 • Smart Industri 4.0
 • CE-merking og risikoanalyser
 • Prosjektledelse

Våre kunder jobber blant annet innenfor disse industriene:

 • Produksjonsindustri
 • Gruve- og stålindustri
 • VA-industrien
 • Tunneler og broer
 • Eiendom

Kontaktpersoner