World Seafood CenterJessheim

Prosjektering og RIE

World Seafood Center

World Seafood Center er norsk sjømat sitt nye terminalbygg på Gardermoen på totalt 55 000 kvm, hvor kjølelageret utgjør ca. 40 000 kvm.

Første byggetrinn, som er på 35.000 kvm ble overlevert byggherre Oslo Airport City 01. juni 23. Andre byggetrinn overleveres i desember 23.

Rejlers har med sin avtale med Gardermoen Elektro ivaretatt RIE-tjenestene (Rådgivende ingeniør elektro) i begge byggetrinn. Dette omfatter detaljprosjektering av all elektrisk infrastruktur i bygget, samt levere arbeidstegninger, skjemaer og beregninger som tilfredsstiller prosjektets kravspesifikasjon og myndighetskrav for byggets komplette elektro- og teletekniske installasjoner

Bygget er sertifisert til Very Good iht. Breeam-Nor- standarden.

Les mer om prosjektet på bygg.no 

Fakta om prosjektet

  • Prosjektperiode: 2022–2023
  • Sted: Jessheim
  • Oppdragsgiver: Gardemoen Elektro
  • Våre fag og tjenester:
    • Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
    • Prosjektering elektrisk infrastruktur