Hopp til innhold

Visjon og brukerprosesser

Som byggherre må man ha en klar visjon på hvilke brukerprosesser man skal tilby i et bygg. Naturlig er det lett å bli styrt av eksisterende leverandører og deres tilgjengelige funksjoner, men med digitalisering og samhandling av data åpner det seg betydelige flere muligheter. I arbeidet med strategi, visjon og brukerprosesser må man tydeliggjøre hva bygget skal være for de forskjellige aktørene, gjerne ved å definere brukstilfeller. Brukstilfeller må ha tydelig verdifokus, slik at man tar de riktige valgene og dermed oppnår ønskede gevinster.

Eksempel på en slik brukerprosess er at du som arbeidstager får mottatt tilpasset informasjon når du kommer til bygget basert på kunnskap om ditt bruksmønster og sensorer i bygget, slik som ledig arbeidsplass med automatisk tilpasset klima til din preferanse.

I arbeidet med brukerprosesser anbefaler vi gjerne innovative og smidige metoder, fokusert på muligheter og ikke teknologi eller begrensninger. Sannsynligvis er dine framtidstanker realistiske allerede om få år.

Databehandling i toppsystem

Et bygg består av mye data fra sensorer og andre dedikerte systemer. Lar man data forbli lukket i disse systemene, mister man gode muligheter for samkjøring og optimalisering på tvers. Samler man data i et egnet felles datalager, såkalt toppsystem, kan man oppnå store gevinster ved å analysere, forstå og optimalisere bruksmønstre raskt og nøyaktig. Med et slikt toppsystem har man i tillegg større fleksibilitet ved fremtidige endringer, krav og nye tjenester, siden man er uavhengig av underliggende teknologier og leverandører.

En forutsetning for å lykkes med et slikt toppsystem er å ha fokus på integrasjonsmuligheter mot dedikerte systemer. Åpne grensesnitt er nødvendig, derfor er det viktig at byggherre stille tydelige krav til leverandører av slike systemer.

Rejlers office

Et bygg må fortsatt bygges, men det er data som gir gevinster! (Utsikt fra artikkelforfatterens kontor i Bjørvika.)

Analysere og forbedre

Der man tidligere baserte seg på fageksperter og erfaringsmodeller, vil fremtidens bygg kunne benytte innsamlet data til å kontinuerlig måle byggets effektivitet. Innsamlet data av brukernes bevegelser og handlinger gir stor reell innsikt. Denne informasjonen kan man benytte til å optimalisere raskt og effektivt de dedikerte systemene som er installert i bygget.

Innsamling av data over tid gir svært god innsikt i byggets historikk, man kan dermed følge hvilke parameter som påvirker hverandre. Utvikling av maskinlæring og AI vil i tillegg kunne gi ytterligere innsikt i byggets bruk, med enda større grad av effektivisering som potensiale.

Mobile brukeropplevelser

Som brukere er vi de siste årene blitt vant til mobil som arbeidsplattform, og her ligger kjernen i gode brukeropplevelser også i bygg. Mobilen kan benyttes både som en datainnsamler, men også for å gi brukeren tilpasset informasjon og funksjonalitet. Gode løsninger for brukeropplevelse og funksjonalitet er avgjørende for suksess, både for unge avanserte brukere og eldre som har mer behov for enkelhet. Kombiner dette med analyse og forbedringsprosess som beskrevet ovenfor, og man har en god «forbedringsloop» for å lykkes med fremtidens bygg.


Vil du bokstavelig talt «gjenreise ditt bygg» i fremtiden, må du forholde deg til data fra ditt bygg og din bruker og utnytte dette maksimalt. Våre råd til byggherre, prosjekteringsselskaper, rådgivere og andre i bransjen er å ha fokus på data:

Vær visjonær – Samle dine data – Samkjør og optimaliser – Vær brukerfokusert

Les mer om smarte bygg

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Rejlers AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 958 23 000

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11 0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B 0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52 2317 Hamar

+47 951 95 314

Se kart

Rejlers Elsikkerhet

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 958 23 000

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c 4848 Arendal

+47 476 69 494

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26 4580 Lyngdal

+47 917 69 019

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12 4313 Sandnes

+47 958 23 000

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89 1712 Grålum

+47 900 46 238

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åshaugveien 68 3170 Sem

+33 34 99 99

Se kart

Trondheim

Besøksadresse

Baard Iversens veg 7 7037 Trondheim

+ 73 84 18 40

Se kart