Smarte byggKnytter IT og
Bygg sammen

Smarte bygg gir gevinster for både brukere og eiere av bygget.

Mulighetene ligger i dataene som bygget genererer

Det største potensiale i videreutvikling av fremtidens bygg handler ikke om byggets fysiske del, men om IT-systemer som gir verdi av dataene som bygget genererer. Vi står foran revolusjonerende muligheter, som vil gi kunne stor påvirkning på både eksisterende bygg og nye prosjekter.

Det handler om å skape verdier

Gjennom å kombinere kompetansen hos våre rådgivende ingeniører med IT kompetanse, kan vi tilby en helt unik tilnærming til hvordan teknologi kan implementeres i nye og eldre bygg. Vårt fokus er at teknologien skal skape verdier. Gjennom å fokusere smart funksjonalitet for brukere og effektive driftsverktøy leverer vi kostnadseffektive og attraktive bygg. Erfaringen vi har med energieffektivisering i bygg- og retail-sektoren er av høy verdi når vi hjelper våre kunder med å skape markedets mest verdifulle bygg.

Med brukeren i fokus!

Vårt utgangspunkt er alltid byggets brukere! Ved å tilby løsninger som skaper verdier for disse så utløses også mer verdifulle kvadratmetere for byggets eiere. Derfor jobber vi med byggeier for å ta frem en klar visjon på hvilke brukerprosesser man skal støtte i bygget. Dette gjør vi gjennom å definere brukstilfeller.

Eksempler på brukerprosesser og brukstilfeller er at du som arbeidstager får mottatt tilpasset informasjon når du kommer til bygget basert på kunnskap om ditt bruksmønster og sensorer i bygget, slik som ledig arbeidsplass med automatisk tilpasset klima til din preferanse. I arbeidet med brukerprosesser anbefaler vi gjerne innovative og smidige metoder, fokusert på muligheter og ikke teknologi eller begrensninger.

Kontinuerlig forbedring

Der man tidligere baserte seg på fageksperter og erfaringsmodeller, vil fremtidens bygg kunne benytte innsamlet data til å kontinuerlig måle byggets effektivitet. Innsamlet data av brukernes bevegelser og handlinger gir stor reell innsikt. Denne informasjonen kan man benytte til å optimalisere raskt og effektivt de dedikerte systemene som er installert i bygget. Innsamling av data over tid gir svært god innsikt i byggets historikk, man kan dermed følge hvilke parameter som påvirker hverandre. Utvikling av maskinlæring og AI vil i tillegg kunne gi ytterligere innsikt i byggets bruk, med enda større grad av effektivisering som potensiale.

Bilde av Portal Økern.
Blogg

Smarte bygg krever tekniske nettverk

De tekniske systemene i et bygg har i mange år vært automatiserte og har i økende grad kommunikasjon ut av bygget mot skyløsninger som tilfører analysekraft og grensesnitt for rapportering.

support 24/7
Blogg

Byggene skal bli smarte – men hvem kobler IT og bygg sammen på en smart måte? Det er tid for RIIT!

De siste årene har Smart-Bygg bølgen inntatt byggebransjen med storm. Fra Buzz Words til bygg som har implementert enkeltsystemer eller mer komplekse sammensatte løsninger.

Blogg

Ingeniørene og IT må begynne å snakke sammen om smarte bygg

– Dette er ganske viktig når vi skal snakke om smarte bygg; Husene vi bor og jobber i blir bare smartere og smartere. Men det er ikke nødvendigvis fordi menneskene som bygger husene og løsningene jobber tett sammen, forteller Petter Arnesen.

Mobile first!

Som brukere er vi de siste årene blitt vant til mobil som arbeidsplattform, og her ligger kjernen i gode brukeropplevelser også i bygg. Mobilen kan benyttes både som en datainnsamler, men også for å gi brukeren tilpasset informasjon og funksjonalitet. Gode løsninger for brukeropplevelse og funksjonalitet er avgjørende for suksess, både for unge avanserte brukere og eldre som har mer behov for enkelhet. Kombiner dette med analyse og forbedringsprosess som beskrevet ovenfor, og man har en god «forbedringsloop» for å lykkes med fremtidens bygg.

IT - en sentral del av byggets infrastruktur

Smarte bygg betyr ny funksjonalitet for brukerne og også nye utfordringer for driftsadministrasjonen. IT blir en sentral del av byggets infrastruktur og med det følger behov for ny kompetanse for de som skal drifte bygget. Vi hjelper deg med løsningene som gir kostnadseffektiv og proaktiv drift av IT-infrastrukturen i bygget og som begrenser behovet for å investere i denne kompetansen i egen organisasjon.

Sikkerhet og personvern

Fremtidens smarte bygg setter helt nye krav til sikkerhet og personvern og dette eskalerer ved innføringen av IoT enheter og håndtering av datastrømmer fra sensorer. Vi setter dette helt sentralt i alt vi gjør som leverandør gjennom alle prosjektets faser og har høy fokus på IT tjenester med innebygd sikkerhet, ofte kalt «Security by Design». Dette sikrer konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet

Personvern er et svært sentralt tema ved databehandling knyttet til brukere av bygget. Innsamling av data som kan knyttes til personer må derfor behandles sensitivt og innenfor juridiske regler, men også med fokus på at det ikke gir usikkerhet for de personer som blir berørt av teknologiprosessene.

Tekniske nettverk

Et smart bygg trenger et teknisk nettverk. Et felles IP-basert nettverk for alle tekniske systemer er fundamentet for felles kommunikasjon samt innhenting og deling av data. Et teknisk nettverk kan også være smartbyggets felles plattform for påbygging av ny sensorikk og IoT-enheter samt et nettverk hvor byggherre kan tilby både WiFi-aksess og nettverk som en tjeneste til byggets leietagere.

Rejlers er en profesjonell aktør som både installerer og drifter tekniske nettverk. Vi har fokus på stabilitet og sikkerhet og bruker kun enterprise nettverksutstyr fra anerkjente leverandører i våre installasjoner.

Kontaktpersoner