Hopp til innhold

Buildings

Rejlers har unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende ingeniørkompetanse. Se hvordan vi kan hjelpe deg med å lage bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Les mer om Buildings

Energy

Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten stadig øker. Rejlers har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene energiselskapene står ovenfor – vi kan både IT og Energi! Vi hjelper deg med løsningene som gir deg fremtidsrettet funksjonalitet og kostnadseffektivitet. Du kan fokusere på egen kjernevirksomhet og kjøpe tjenestene du trenger av oss.

Les mer om Energy

Documentation

Smart City

IT er kritisk for å sikre god utnyttelse av infrastrukturen innen samferdsel. Dette gir miljøfordeler, effektivitetsgevinster og god trafikksikkerhet, og er en vesentlig forutsetning for å realisere fremtidens smarte byer. Vi leverer løsninger i hele verdikjeden mot stat, kommune og private aktører i Norden, hvor sikker kommunikasjon og pålitelig informasjonsflyt er kritisk, samtidig som vi ivaretar behovene knyttet til betalingsløsninger for vei og parkering.

Les mer om Smart City

Veilys

Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget, som oppfyller samfunnets krav til kostnadseffektivitet og nytteverdi. Besparelsen ved å investere i moderne energi-økonomisk belysning kan fort spises opp hvis du ikke har full kontroll på alle prosesser.

Les mer om Veilys

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart