Engineering Fremtidsrettede
løsninger

Din partner på prosjektering

Våre rådgivende ingeniører hjelper deg med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Bredt prosjekteringsmiljø

Stasjonsanlegg

Vi jobber med følgende fagområder innenfor stasjonanlegg: Relevern, kontrollanlegg, apparatanlegg og reservekraft.

Regional- og sentralnett

Les mer om

Distribusjonsnett

Vi prosjekterer og planlegger linjer, kabler og nettstasjoner i distribusjonsnettet. Prosjektering distribusjonsnett inkluderer også inngåelse av grunneieravtaler og innhenting av tillatelser fra offentlige myndigheter. Vi jobber med alle aktuelle verktøy, som NetBas,  GeoNIS, Tekla NIS, netLIN 2 og 3, Power Line Systems, AutoCAD og REN.

Industri og småkraft

Eier du eget HS-anlegg og har driftsansvaret for dette? Vi kan hjelpe deg med både tilsyn og vedlikehold av anlegget kombinert med driftsledertjenester. Vi har lang erfaring med å hjelpe eksempelvis industribedrifter, havner, sykehus og større eiendomsselskap med effektive industrianlegg. Vi planlegger og prosjekterer – men utfører også feilsøking, ivaretar faglig ansvar (sakkyndig driftslederfunksjon), utfører energioptimalisering og riktig avregning, bistår i spørsmål mot overliggende netteier samt oppdatering og vedlikehold av anleggsdokumentasjon.

Geografiske informasjonssystemer

Vi tilbyr spesialisttjenester i håndteringen av geografisk informasjon. GIS er svært viktig i forbindelse med planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. Rejlers har høy kompetanse og bred erfaring i bruk av GIS som et verktøy i disse prosessene.Dette innebærer rådgivning og konsulenttjenester knyttet til etablering, tilrettelegging og framstilling av geografisk informasjon, samt driftsstøtte av GIS-løsninger. Vi har mye erfaring med innhenting og presentasjon av teknisk infrastruktur, eiendomsdata, arealbruk og naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser.

Kontaktpersoner