Engineering Fremtidsrettede
løsninger

Din partner på prosjektering

Våre rådgivende ingeniører hjelper deg med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Bredt prosjekteringsmiljø

Prosjekter vi har levert

Stasjonsanlegg

Vi jobber med følgende fagområder innenfor stasjonanlegg: Relevern, kontrollanlegg, apparatanlegg og reservekraft.

Regional- og sentralnett

Les mer om

Distribusjonsnett

Vi prosjekterer og planlegger linjer, kabler og nettstasjoner i distribusjonsnettet. Prosjektering distribusjonsnett inkluderer også inngåelse av grunneieravtaler og innhenting av tillatelser fra offentlige myndigheter. Vi jobber med alle aktuelle verktøy, som NetBas,  GeoNIS, Tekla NIS, netLIN 2 og 3, Power Line Systems, AutoCAD og REN.

Industri og småkraft

Eier du eget HS-anlegg og har driftsansvaret for dette? Vi kan hjelpe deg med både tilsyn og vedlikehold av anlegget kombinert med driftsledertjenester. Vi har lang erfaring med å hjelpe eksempelvis industribedrifter, havner, sykehus og større eiendomsselskap med effektive industrianlegg. Vi planlegger og prosjekterer – men utfører også feilsøking, ivaretar faglig ansvar (sakkyndig driftslederfunksjon), utfører energioptimalisering og riktig avregning, bistår i spørsmål mot overliggende netteier samt oppdatering og vedlikehold av anleggsdokumentasjon.

Geografiske informasjonssystemer

Vi tilbyr spesialisttjenester i håndteringen av geografisk informasjon. GIS er svært viktig i forbindelse med planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. Rejlers har høy kompetanse og bred erfaring i bruk av GIS som et verktøy i disse prosessene.Dette innebærer rådgivning og konsulenttjenester knyttet til etablering, tilrettelegging og framstilling av geografisk informasjon, samt driftsstøtte av GIS-løsninger. Vi har mye erfaring med innhenting og presentasjon av teknisk infrastruktur, eiendomsdata, arealbruk og naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser.

Kontaktpersoner