Energitiltak Energieffektivisering gir mer attraktive bygg

Energikartlegging gir full oversikt

Det grønne skiftet krever gode råd fra engasjerte eksperter. Vi i Rejlers har tekniske rådgivere som aldri slår seg til ro med én fasit. Vi har kraften som må til for å finne nye og bedre løsninger.

Reduser utgiftene ved å innføre energitiltak!

Tiden da vi hadde tilgang på billig og fornybar energi er forbi. Kraften som varmet opp husene og arbeidsplassene våre må nå fornyes. Vi i Rejlers hjelper kundene våre med å identifisere energitiltakene å finne gode løsninger

Gode støtteordninger fra Enova

Vi bistår deg med å:

 • søke om støtte til energikartlegging i yrkesbygg (Enova)
 • identifisere energitiltakene
 • beregne lønnsomheten i tiltakene
 • prioritere rekkefølgen av tiltakene
 • søke om støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg (Enova)
 • energimerke yrkesbygg
 • lage kravspesifikasjoner for anskaffelsene
 • utlyse konkurranser/innhente tilbud
 • evaluere innkomne tilbud
 • prosjektledelse
 • sluttrapportering (Enova)

 

Støtte fra Enova:

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Kontaktpersoner