Hopp til innhold

Hensikten er å rydde opp i ledningskaoset under jorda, og forhindre graveskader som fører til strømstans og nettbrudd. Hvert år forårsaker graving rundt 16 000 skader på ledninger og kabler, som igjen koster samfunnet flere hundre millioner kroner.

Forskriften skal gjøre infrastrukturen under bakken mer oversiktlig, men krever samtidig mye av ledningseiere – både når det gjelder stedfesting og dokumentasjon. Hvordan kan du og ditt selskap løse dette i praksis?

Onsdag 26. mai 2021 inviterte Rejlers til webinar om forskriften og hva den innebærer.

Se webinaret i opptak her:

I webinaret ble det stilt flere spørsmål, blant annet om hvilke kabler forskriften gjelder for og hvor.

– Ledningsregistreringsforskriften omfavner både strømkabler, fiberkabler og alle andre ledninger som er gravd ned i bakken, og gjelder både offentlig og privat grunn. Målingene skal gjennomføres i åpen grøft, og alltid dokumenteres med bilder. Det finnes likevel noen unntak for innmåling i lukket grøft. Unntakene er spesifisert i standarden fra kartverket (pkt. 7.2), sier Tone Søfting fra Rejlers.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021 samtidig med lovbestemmelsen. Reglene om tilbakerapportering og om betaling for  ledningsinformasjon trer i kraft fra 1. januar 2022.

Mer informasjon om Ledningsregistreringsforskriften finner du her, og standarden fra Statens kartverk finner du her. Kommunaldepartementet har også utgitt en egen veileder til forskriften, som du finner her.

Foredragsholdere i webinaret var:
Tone Søfting, leder Energy i Rejlers Norge
Liv Ringheim, prosjektingeniør nettdokumentasjon i Rejlers Norge
Raymond Dalsborg, daglig leder i Dokflyt

For spørsmål om Ledningsregistreringsforskriften, behov for rådgivning eller hjelp med dokumentasjon, ta kontakt med oss i Rejlers.

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

kontakt@rejlers.no

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart