Smart Grid-tjänster

Globala klimatförändringar är ett gemensamt samhällsansvar och kommer att medföra stora omställningar inom kraftsektorn. Framtidens elnät står inför helt nya krav på realtidsdata och behörighetsinformation, samtidigt som kraven på drift och leveranskvalitet skärps. Vår solida bakgrund inom kraftsektorn gör oss till en kompetent, innovativ och framtidsorienterad samarbetspartner. Vår erfarenhet från kraftsektorn gör oss till en innovativ partner som levererar skalbara tjänster.

Infrastruktur och projektering

Vi har omfattande erfarenhet från de flesta områden inom transmission och distribution av elkraft och erbjuder konsulttjänster inom hela denna värdekedja. Det gäller allt från utredningar och analyser till beräkning, projektering och dokumentation av anläggning samt uppföljning vid byggnation och kontroll av befintlig infrastruktur.

Kontakta