Hopp til innhold
Male architects reviewing documents together at electric power plant

For at nettselskapene skal ha oversikt over hva de eier og hva som til enhver tid gjøres av vedlikehold og nyetableringer, må de ha riktig og god kvalitet på dokumentasjon som viser dette. Mye kan tyde på at  nettselskapene kan spare store summer på automatisering av dokumentasjonsflyten.

«Lønnsomme prosjekter kjennetegnes av optimalt beslutningsgrunnlag og god styring gjennom hele prosjektløpet»

Rapporteringer til myndighetene

Alle nettselskap må regelmessig rapportere til NVE. De som har gode systemer som ivaretar dette, og har det på stell, kan trykke på knappen og dataene blir fint fylt ut i riktige tabeller klare for sending. Andre må sørge for å innhente data fra forskjellige kilder, alt fra enkeltes hoder til analoge lister og kart. Da blir det litt mer slit å oppfylle kravene fra myndighetene.

Eiere av infrastruktur er avhengig av at alle med ansvar for input til disse systemene, gjør dette med god kvalitet og etter gitte retningslinjer. Dette gjeler både internt i organisasjonen og eksterne aktører.

Entreprenører, montører og feltarbeidere

Både entreprenører, montører og andre som utfører den fysiske jobben i felt må overholde strenge regler og spesifikasjoner fra netteieren. De skal også dokumentere med arbeidet og benyttet materiell, skrive timer samt rapportere eventuelle uforutsette hendelser. Noen ganger må man også gå i dialog med kunden om pris fordi jobben ikke ble som planlagt. Aktører i felt må også forholde seg til flere typer av teknologier og informasjonssystemer for å ivareta alle krav til utførelse av oppdraget. Egne systemer og eierens systemer skal oppdateres og fremdriftsplaner skal følges opp.

Digitalisering og automatisering

Vi mener at dokumentasjon kan forenkles, og at store deler av prosessen kan automatiseres. Teknologien er tilgjengelig.

DigitalNorway håper å etablere et samarbeid om digitalisering av infrastrukturen til nettselskapene.

Nettselskapene bruker årlig mange millioner på kostbare utviklingsprosjekter, og er helt avhengig av oppdatert datagrunnlag for å unngå kostnadsoverskridelser og tap av tid. Et godt gjennomført prosjekt krever dokumentasjon av høy kvalitet og presisjonsgrad.

«Riktig teknisk dokumentasjon gjør at avvik minimeres, kvaliteten styrkes, og lønnsomheten går opp.»

Savnet etter felles standarder for dokumentasjon av ledningsnett er stort, og alle håper myndighetene kommer med retningslinjer for dette. Mye av dagens dokumentasjon finnes kun i papirformat og på tilfeldige lagringsmedier som eies og driftes av det enkelte nettselskap. At flere nettselskap samarbeider og lager standarder, er alle tjent med.  Det er mange grunner til at dette kommer opp nå. Det forventes store kostnader ved drift og utvikling av nettet i årene fremover. God og riktig dokumentasjon av nettet er helt avgjørende.

Det å utarbeide nøyaktige anbudsgrunnlag, kalkyler og prosjektplaner fordrer et godt dokumentgrunnlag basert på oppdatert sanntidsinformasjon. I motsatt fall risikerer en å benytte ufullstendig dokumentasjon som kan medføre kostbare feil og mangler gjennom prosjektfasen. En oppdatert digital dokumentasjon gir derved økonomisk forutsigbarhet for alle parter og risikoen for  økonomiske overskridelser reduseres. En annen risiko ved dårlig dokumentasjon er misfornøyde kunder, frustrerte eiere og tap av  omdømme. Ufullstendig dokumentasjon kan i verste fall føre til at prosjekter som var kalkulert med god gevinst kan bli en stor hodepine.

De nyutviklede digitale løsningene som det arbeides med, vil øke kvalitet på dokumentasjonen for nettselskapene i alle ledd. Informasjonsflyten mellom involverte parter styrkes betydelig og faren for feil og mangler i prosjekteringsfasen reduseres i stor grad.

Mangelfull dokumentasjon fører ofte til økt risiko for avvik med påfølgende økonomiske tap, frustrasjon og forsinkelser.

Bransjen må gå i dialog med myndighetene, slik at de ser nødvendigheten av å etablere standarder og retningslinjer for hvordan vi forholder oss til dokumentasjon av kritisk infrastruktur.

Store samfunnsmessige gevinster

Vi trenger god dokumentasjon for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, menneskers helse og sikkerhet, samt økonomisk – og sosial velferd. Strømnettet er kanskje noe av det aller viktigste og mest sårbare vi har i samfunnet i dag. Det ligger store samfunnsmessige gevinster i et stabilt strømnett. Vi er opptatt av dette og kan være en viktig bidragsyter med kompetanse, erfaring og kunnskapsdeling til kunder og samarbeidspartnere.

 

Om Artikkelforfatteren

Tone Søfting
Avdelingsleder Information Management
tone.softing@rejlers.no
(+47) 906 78 846

 

Flere nyheter

Rejlers AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 958 23 000

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11 0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B 0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52 2317 Hamar

+47 951 95 314

Se kart

Rejlers Elsikkerhet

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 958 23 000

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c 4848 Arendal

+47 476 69 494

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26 4580 Lyngdal

+47 917 69 019

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12 4313 Sandnes

+47 958 23 000

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89 1712 Grålum

+47 900 46 238

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åshaugveien 68 3170 Sem

+33 34 99 99

Se kart

Trondheim

Besøksadresse

Baard Iversens veg 7 7037 Trondheim

+ 73 84 18 40

Se kart