Hopp til innhold

Avtalen omfatter detaljprosjektering og bygging av elektro- og automasjonsanlegg i prosjektet E6 Storhove – Øyer, hvor AF Gruppen er godt i gang med anleggsarbeidene.

Strekningen, på nærmere én mil, inkluderer blant annet den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen. Avtalen omfatter også opsjon for tilsvarende arbeid i prosjektet E6 Roterud – Storhove. Denne 23 kilometer lange strekningen, hvor utførelsesfasen enda ikke er i gang, inkluderer blant annet Vingnestunnelen på 4,2 kilometer, samt tre store kryssområder. Begge tunnelene bygges med to løp, og utformes for toveistrafikk.

Gjennomføres som totalunderentreprise

AF Gruppen har i tilbudsprosessen gjennomført evalueringer av tilbydere, med mål om å inngå en samlet kontrakt for både prosjektering og bygging av elektro- og automasjon for begge prosjektene i Innlandet. Evalueringene er utført med grunnlag i pris og kvalitetskriterier for tilbyderne.

Kristian Nilplass

Kristian Nilsplass, Prosjektleder, AF Anlegg, Bilde tatt av: GD / Asmund Hanslien

  • Vi har hatt som intensjon å samle planlegging og utførelse i samme kontrakt for E6-prosjektene, og er veldig tilfreds med både tilbudsprosess og konsortiet som vi har inngått kontrakt med. Bakgrunnen for at vi valgte totalunderentreprise er å sikre et tett samspill mellom elektroentreprenør og prosjekterende, og vi har tro på at entrepriseformen vil medføre de mest innovative, robuste og optimale løsningene for prosjektet. Vi er godt i gang med samarbeidet, og har store forventninger til gjennomføringen, sier Kristian Nilsplass, prosjektleder for AF Gruppen.

Dette er ikke første gang selskapene Aventi Installation og Rejlers samarbeider.  Selskapene har hatt prosjektsamarbeid i mange år, både for små og store prosjekter.

Terje Hundere

Terje Hundere, Leder i Aventi Group, Terje Hundere, fotografert av: Gustav Fredrik Seiff

  • I samarbeid har vi vunnet og levert flere prosjekter gjennom en årrekke. Dette er alt fra mindre vegprosjekter, til tilsvarende store veg og tunnelprosjekt som er vunnet som totalunderentrepriser. Gjennom en slik kontrakt har vi stort handlingsrom og optimaliseringsmuligheter, som gir positive effekter for prosjektet i sin helhet, byggherre og trafikant, sier Terje Hundere, daglig leder i Aventi Group. I Aventi setter vi innovasjon høyt og det har vært viktig for oss å utvikle konsepter i tråd med utviklingen i markedet, og som skaper bærekraftige verdier for alle parter. Tildeling av flere store prosjekt den siste tiden bekrefter at vi har lykkes med vår strategi. Sammen med Rejlers sin unike kompetanse innen samferdsel har vi funnet vinnerformelen, sier Hundere.

Omega Holtan AS ble kjøpt av Rejlers AS i 2022, og ble med dette del av et større teknisk rådgivermiljø.

  • Etter oppkjøpet fortsetter vi å bygge videre på de nære kunderelasjonene som vi har hatt i Omega Holtan, samtidig som våre kunder har økt sikkerhet når det kommer til kapasitet, soliditet og robusthet, som del av noe større. Med vår spisskompetanse innen elektro og automasjon sørger vi for at trafikksikkerhet og driftssikkerhet ivaretas og leveres til riktig kostnad, kvalitet og med effektiv gjennomføring for utførelse. Jeg er stolt av å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som gir merverdi i tilbudsfase, og gir trygghet for våre kunder, sier divisjonsdirektør i Rejlers, Ragnar Holtan.

Detaljprosjekteringen gjennomføres modellbasert med høye krav til digitalisering.

– Prosjektarbeidet skal utføres modellbasert og med bruk av VDC (Virtual Design and Construction). Dette er verktøy som muliggjør at vi kan synliggjøre og hente ut optimaliseringsgevinster mer effektivt. I godt samarbeid med Norconsult så designer vi et veganlegg for fremtiden, hvor vi henter ut høye miljøgevinster gjennom målrettet arbeid for å redusere klimaavtrykket – Sier avdelingsleder i Rejlers Thomas Haugen

Thomas Haugen, Avdelingsleder og Ragnar Holtan, Daglig leder i Omega Holtan part of RejlersKreditering: Allegro/ Raimon Igelkjøn

Thomas Haugen, Avdelingsleder og Ragnar Holtan, Daglig leder i Omega Holtan part of Rejlers Kreditering: Allegro/ Raimon Igelkjøn

Aventi og Rejlers er i tillegg til E6 Innlandet, også i gang med å realisere E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest.

Flere nyheter

Rejlers AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 958 23 000

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11 0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B 0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52 2317 Hamar

+47 951 95 314

Se kart

Rejlers Elsikkerhet

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 958 23 000

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c 4848 Arendal

+47 476 69 494

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26 4580 Lyngdal

+47 917 69 019

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12 4313 Sandnes

+47 958 23 000

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89 1712 Grålum

+47 900 46 238

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åshaugveien 68 3170 Sem

+47 33 34 99 99

Se kart

Trondheim

Besøksadresse

Baard Iversens veg 7 7037 Trondheim

+47 73 84 18 40

Se kart

Tromsø

Besøksadresse

Sykehusveien 23 Bygg 2 9019 Tromsø

+47 971 01 626

Se kart