Hopp til innhold

Rejlers satser på infrastruktur. I Oslo har vi konsulenter i Sporveien og i det store Trikkeprogrammet, herunder trikkeanskaffelsen. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Dette er tidenes satsning på trikk i hovedstaden.

Oslo er en by som har hatt en stor befolkningsvekst. Med den øker behovet for en effektiv og god kollektivløsning. Antall reiser med kollektivtrafikk i Oslo vil øke sterkt i årene fremover. Frem til 2030 vil behovet for reiser med trikk i hovedstaden nær fordobles fra dagens 51 millioner årlige reiser, til 100 millioner reiser pr. år.

Tikkeprogrammet, som ledes av Sporveien, består av innkjøp av 87 nye, moderne trikker for å gi hovedstaden et kollektivtilbud som har plass til flere reisende. Det er det spanske selskapet CAF som produserer og leverer trikkene.

Rejlers har hatt, og har fortsatt, konsulenter i sentrale roller i kjerneteamet i trikkeanskaffelsen. En av de aktuelle rollene er dokumentansvarlig, som har satt opp prosesser og krav til dokumentasjonsstyring, både internt og mot eksterne i prosjektet, samt være ansvarlig for implementering av nytt dokumentstyringssystem i prosjektet.

Forøvrig består trikkeprogrammet av oppgradering av trikkebaser, oppgradering av gater, byrom og infrastruktur. Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten, Ruter, Oslo Vognselskap og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen av disse.

Gjennom hele anskaffelsesprosessen har det blitt lagt stor vekt på å involvere ulike representanter for de reisende, ansatte og ulike interesseorganisasjoner for å sikre at trikkene dekker de ulike brukernes behov. Det er flere fordeler med de nye trikkene. De har god plass om bord – opptil 220 passasjerer pr trikk, trikkene har universell utforming, lyst og moderne interiør, gjennomgående lavgulv, flere dører enn dagens slik at av- og påstigningen blir effektiv, ladestasjoner, digitale skjermer og godt klimaanlegg. Trikkene er utslippsfrie og bidrar til en renere og mer miljøbevisst hovedstad.

De første trikkene ankom høsten 2020, for vinter-testkjøring. Etter hvert vil trikken bli kjørt med passasjerer.  Det vil være en gradvis utskifting av de gamle trikkene, frem til alle nye trikker skal være levert i løpet av 2024. Når alle nye trikker er levert, er målet å gi Oslo et moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud som vil leve i 25-30 år.

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

kontakt@rejlers.no

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart