Hopp til innhold

Make it work

Vi ser till att data kommer dit de ska, i rätt tid och med rätt kvalitet! I rollen som systemintegratör tar vi hela ansvaret för insamling, bearbetning och analys av trafikdata från olika källor och leverantörer samt drift av kommunikationsinfrastrukturen.
Exempel på källor är data från sensorer, kameror, dynamiska skyltar, vägtullar,bullermätare och luftkvalitetsmätare. Vi förbereder data för analys och vi kan även utföra själva analysen. Våra lösningar är generiska och leverantörsoberoende och ger därmed flexibilitet vid valet av infrastruktur.

Connected Cars

I framtiden kommer alla bilar att vara online – alltid! Connected Cars ställer helt nya krav på säkerhet och kapacitet i de nätverk som ska bearbeta data från sensorer i trafikbilden som användarna av vägnätet behöver. Vi har spetskompetens och löser utmaningarna så att alla data kommer dit de ska.

Offentlig transport

Städerna växer: 2050 förväntas över 70 % av världens befolkning bo i städer. Bra kollektiva lösningar blir avgörande för att garantera invånarna snabb, pålitlig och kostnadseffektiv transport. Samtidigt måste man leva upp till samhällets krav på miljövänliga lösningar när det gäller utsläpp och buller. Våra rådgivare på Railconsult har lång och bred erfarenhet av knutpunktsutveckling, och vi hjälper dig att utforma skalbara och framtidsorienterade lösningar.

Behörighetsadministration

Vårt egenutvecklade system övervakar behörighetskontrollen till specifika områden där det krävs speciella certifieringar för att få färdas. Vårt system används bland annat i tunnlar och på industriområden. Systemet kontrollerar att underleverantörer och deras personal har rätt certifieringar för att färdas i definierade områden. På så vis har man alltid kontroll över vem som är var, vilket är viktigt i förhållande till HMS-reglerna, vid brand eller olyckor.

Säkerhet

Infrastrukturen för vägnät och trafik är samhällskritisk och ställer höga krav på pålitlighet och säkerhet. Dessa nätverk skiljer sig från vanliga kontorsnätverk genom att det finns en rad distribuerade ingångar till systemet. Vi designar nätverk för säker och redundant kommunikation i kritiska installationer och erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom testning av säkerhet och pålitlighet.

Case

Kartverket förnyar SharePoint-avtal

kartverket

Kartverket har nationellt ansvar for geografisk information och sköter det nationella fastighetsregistret. Varje år registreras 1,5 miljoner fastigheter genom Kartverket, och varje dag görs 6 miljoner uppslag i det nationella fastighetsregistret. Kartverket driftar över 700 servrar och har en datalagringskapacitet på 4 petabyte.

Läs mer

Kontakta

Oslo

Kontorets adress

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Drammen

Kontorets adress

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Halden

Kontorets adress

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Stockholm

Kontorets adress

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+46 70 993 43 14

Se karta

Göteborg

Kontorets adress

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se karta

Motala

Kontorets adress

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se karta

Hamar

Kontorets adress

Torggata 52
2317 Hamar

Se karta

Kristiansand

Kontorets adress

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se karta