Hopp til innhold

Miljö och säkerhet

Det har blivit betydligt viktigare i dagens samhälle att tänka på hur vi påverkar miljön, både för individer och företag. Hur miljön påverkar Rejlers och hur Rejlers kan arbeta för att förbättra miljön kommer alltid att vara viktiga punkter på dagordningen. Alla aktiviteter – från idé till genomförande – planeras och styrs med tanke på kvalitet och miljö. Rejlers blev i mars 2017 certifierat av Det Norske Veritas (DNV GL) i enlighet med NS EN ISO 9001 Kvalitetsledning, ISO 14001 Miljöledning och OHSAS 18001 Arbetsmiljö.

Kvalitetsledning

Kvalitets- och miljöledningssystemet ska sörja för att företaget uppfyller de krav och förväntningar som ställs av våra kunder, offentliga myndigheter, samarbetspartner och underleverantörer. Syftet med systemet är att fortlöpande bidra till att vi når fastställda mål i verksamheten. Detta gäller i hög grad vår miljöpåverkan och de miljöförbättrande åtgärder som Rejlers arbetar kontinuerligt med.

Rejlers övergripande kvalitets- och miljömål följs upp och mäts fortlöpande. Minst en gång om året analyserar ledningen de övergripande målen och utvärderar fastställda mål.

ISO Standarder

  • ISO 9001:2008

    Vår certifiering enligt denna standard innebär att ledningssystemet för Rejlers Norge följer principen om kontinuerlig förbättring.

  • ISO 14001:2004

    Vår certifiering enligt denna standard innebär att Rejlers Norge har en offensiv miljöpolicy med ambitionen att ha en positiv miljöpåverkan genom uppdrag för företagets kunder.

  • OHSAS 18001:2007

    Vår certifiering enligt denna standard innebär att Rejlers har dokumenterat bra processer för att följa företagets arbetsmiljöpolicy, delaktighet och involvering.

Det Norske Veritas

Med syfte att skydda liv, egendom och miljö gör DNV GL det möjligt för företag och organisationer att utveckla säkerheten och hållbarheten i sin verksamhet. Bolaget levererar klassning och teknisk pålitlighetsanalys kombinerat med programvara och oberoende expertrådgivning till kunder inom både fartygs- och offshoresektorn och olje- och gassektorn, liksom även certifieringstjänster till kunder inom en mängd olika industrisektorer. DNV GL är verksamt i mer än 100 länder, och bolagets experter arbetar målinriktat för att hjälpa sina kunder att göra världen tryggare, smartare och grönare. Besök även www.dnvgl.no

Vi har energi nog att göra världen lite bättre!

Rejlers uppmuntrar aktiviteter som har en positiv inverkan på miljön, medarbetarna och samhället. Vi ställer höga krav när det gäller miljö, etik och ekonomi i driften av vårt företag. Rejlers har även ett brett engagemang inom hälsofrämjande aktiviteter, bland annat genom samarbete med organisationen Star for Life i Sydafrika.

CSR-strategi

Rejlers har utvecklat en CSR-strategi där vårt engagemang kan delas in i följande områden: medarbetare, miljö och samhälle.

Alle har lik verdi

Rejlers stöder och respekterar de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption i FN;s Global Compact. Alla medarbetare på Rejlers ska behandlas med respekt och värdighet. Vi arbetar för att alla medarbetare ska behandlas lika och ges samma möjligheter oavsett kön, etniskt eller nationellt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning eller politiska åsikter. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och genom våra rekryteringar.

AKTUELLT

Star for Life – skolprojekt i Sydafrika

Star for Life är ett unikt program som förebygger spridning av hiv och aids bland ungdomar i Sydafrika. Det erbjuder ungdomar vägledning med målet att ge dem bättre självkänsla så att de kan göra sunda val och få en bättre framtid.

Läs mer

Kontakta

Oslo

Kontorets adress

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Drammen

Kontorets adress

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Halden

Kontorets adress

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se karta

Stockholm

Kontorets adress

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+46 70 993 43 14

Se karta

Göteborg

Kontorets adress

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se karta

Motala

Kontorets adress

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se karta

Hamar

Kontorets adress

Torggata 52
2317 Hamar

Se karta

Kristiansand

Kontorets adress

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se karta