Enklare IT-vardag

Med Hybrid Cloud Services tar Embriq ansvar för att den övergripande IT-lösningen fungerar så att kunderna kan fokusera på sin egen kärnverksamhet istället för IT-relaterade frågor.

Hybrida driftsmodeller

Rejlers Embriq har under flera år satsat på hybrida driftsmodeller där vi kombinerar molntjänster med dedikerade kundlösningar från våra datacenter i Oslo, Halden och Karlstad.

 • Design och drift av molntjänster och hybrida IT-lösningar
 • Full outsourcing
 • Drift av infrastruktur
 • Förvaltning och drift av applikationer
 • Säkerhetslösningar
 • Drift av klienter
 • Servicecenter och support.

Säker och stabil IT-drift

Våra driftscenter tillhör marknadens modernaste med fokus på robusthet, säkerhet och miljö. Många års drift av kritiska IT-lösningar har gett oss hög kompetens och lagt grunden till vår förmåga att lösa alla typer av IT-driftsutmaningar.

 • Har mer än 7 000 nöjda IT-användare varje dag
 • Ta hand om 1 500 servrar i våra driftscenter
 • Hanterar och skyddar mer än 1 500 TB data
 • Driftar över 350 applikationer och 400 databaser
 • Har kunder över hela världen på närmare 1 000 platser

Strategisk IT-partner

Genom smarta val och strategisk användning av IT bidrar Rejlers Embriq till affärsnytta för kunderna. Vi är ett flexibel samarbetspartner som erbjuder

 • Hög kompetens och lång erfarenhet
 • Certifierade medarbetare
 • Effektiv och säker ändringshantering
 • Partnerskap med ledande aktörer