Hopp til innhold

Make it work

Vi sørger for at data kommer dit de skal, i rett tid og i rett kvalitet! I rollen som systemintegrator tar vi komplett ansvar for innsamling, behandling og analyse av trafikkdata fra ulike kilder og leverandører, samt drift av kommunikasjonsinfrastrukturen. 
Eksempel på kilder er data fra sensorer, kamera, dynamiske skilt, bomringer, støymålere og luftkvalitetsmålere. Vi  klargjør data for analyseformål, og vi kan også utføre selve analysen. Våre løsninger er generiske og leverandøruavhengige, noe som gir fleksibilitet ifht. valg av infrastruktur.

Connected Cars

I fremtiden vil alle biler være online – alltid! Connected Cars stiller helt nye krav til sikkerhet og kapasitet i de nettverkene som skal behandle data fra sensorer i trafikkbildet som brukerne av veinettet trenger. Vi har spisskompetanse og løser utfordringene slik at dataene kommer dit de skal.

Offentlig transport

Byene vokser og i 2050 forventes over 70% av verdens befolkning å bo i byer. Gode løsninger for offentlig transport blir avgjørende for å sikre innbyggerne rask, pålitelig og kostnadseffektiv transport. Samtidig er det kritisk å møte samfunnets krav til miljøvennlige løsninger mhp utslipp og støy. Våre rådgivere i Railconsult har lang og bred erfaring med knutepunktsutvikling og vi hjelper deg med å utforme skalerbare og fremtidsrettede løsninger.

Adgangsadministrasjon

Vårt egetutviklede system holder oversikt over adgangskontroll til spesifikke områder hvor det kreves spesielle sertifiseringer for å ferdes. Vårt system blir brukt blant annet i tunneller og på industriområder. Systemet sjekker at underleverandører og deres personell har riktige serftifiseringer for å ferdes i definerte områder. Slik har man alltid kontroll over hvem som er hvor, noe som viktig i forhold til HMS-reglement, brann eller ulykker.

Sikkerhet

Infrastruktur for veinett og trafikk er samfunnskritisk og setter høye krav til pålitlighet og sikkerhet. Disse nettverkene skiller seg fra et vanlig kontornett ved at det finnes en rekke distribuerte innganger til systemet.  Vi gjør design av nettverk for sikker og redundant kommunikasjon i kritiske installasjoner, og vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen testing med hensyn til sikkerhet og pålitlighet.

Case

Kartverket fornyer SharePoint-avtale

kartverket

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og drifter det nasjonale eiendomsregisteret. Hvert år blir 1,5 millioner eiendommer tinglyst gjennom Kartverket, og hver dag blir det gjort 6 millioner oppslag i det nasjonale eiendomsregisteret. Kartverket drifter over 700 servere og har en datalagringskapasitet på 4 petabyte.

Les mer

Kontaktpersoner

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart