Hopp til innhold

Sikre og dele bedriftens informasjon

Bedrifter lagrer stadig mer informasjon og dette stiller store krav til både lagring, kontroll, utnyttelse av informasjon. Gode løsninger for samhandling inneholder mer enn gode tekniske løsninger. Det er også viktig å etablere gode arbeidsprosesser for bruk av løsningene, både internt i bedriften og sammen med kunder og samarbeidspartnere.

SharePoint

SharePoint er i dag en moderne samhandlingsplattform, enten man ønsker skybasert løsning i Office365 eller en on-prem løsning basert på SharePoint 2016. Sentrale funksjoner i plattformen er dokumentkontroll, versjonskontroll, arbeidsflyt, søk og prosjekt-/teamrom med full sikkerhet og tilgangskontroll. Som eksempler på forretningssystemer basert på SharePoint er intranett, ekstranett, dokumenthåndtering, prosjektstyring og skreddersydde systemer basert på spesifike behov.

Valo - intranet in a box

Vårt partnerskap med Valo gjør at vi kan tilby en brukervennlig intranettløsning med modulbasert oppbygning. Løsningen inkluderer malbasert presentasjon, nyhetspublisering, Social Hub, Delve Blogs, video, events, søk og administrator-verktøy, norsk språk og mye mer. Det er en fremtidsrettet løsning som 100% støtter din Office365 strategi. Globalt har Valo over 300.000 brukere, og er finalist i «Best Intranet/Extranet Solution – European SharePoint Conference 2016».

Samhandlingstjenester

Intranettløsninger

Med SharePoint eller Office365 har man en moderne portal-plattform, enten som bedriftens interne intranett eller som ekstranett mot sine viktigste kunder. Løsningene kan bestå av nyhetspublisering, dokumenthåndtering, business intelligence, sosiale verktøy og gjerne integrasjoner med bedriftens øvrige forretningssystemer.

Dokumenthåndtering

Sentralt i bedriftens samhandling står sikker lagring og gjenfinning av dokumenter. Ved å definere hensiktsmessige dokument-typer, tagger og metadata sikrer man en fornuftig ivaretakelse av bedriftens ulike filer og dokumenter. Sikker lagring og aksess er andre nøkkelord.

Forretningsprosesser

Ut fra bedriften totale databehov hjelper vi deg å definere behov og løsning gjerne i et livssyklus-perspektiv. Hvilke systemer skal dele informasjon og hvor skal data lagres over hvor lang tid. Sentralt her er en ‘governance-modell’ som definerer hvem som skal eie hvilken informasjon og hvem som skal ha rettigheter til lagret informasjon.

Sosial plattform

Kommunikasjon handler ofte om bevisst og effektiv anvendelse av sosiale plattformer. Internt brukes oftest verktøy som Workplace (Facebook at work), Yammer og Slack for å engasjere og dele lynmeldinger. Eksternt står verktøy som Twitter, Facebook, Instagram og LinkedIn sentralt for å profilere seg mot kunder og partnere. Her er den tekniske ‘implementeringen’ enkel men noen retningslinjer må som regel til for å fremstå slik man ønsker.

Case

Kartverket fornyer SharePoint-avtale

kartverket

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og drifter det nasjonale eiendomsregisteret. Hvert år blir 1,5 millioner eiendommer tinglyst gjennom Kartverket, og hver dag blir det gjort 6 millioner oppslag i det nasjonale eiendomsregisteret. Kartverket drifter over 700 servere og har en datalagringskapasitet på 4 petabyte.

Les mer

Kontaktperson

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart