Hopp til innhold

Rejlers Engineering har siden 2013 vært engasjert av Porsgrunn kommune for å bidra til redusert energibruk i kommunale bygninger. Etter noen år med befaringer, kartlegging og energimerking bestemte kommunen seg for at det skulle brukes en fast årlig sum på energireduserende tiltak. Siden 2017 har Rejlers hatt i oppdrag å besørge at utvalgte/prioriterte tiltak ble gjennomført gjennom offentlige anskaffelser. Siden den gang har Rejlers vært behjelpelig med utforming og utlysning av 11 anbudskonkurranser med en samlet verdi på ca 17 mill kr. Rejlers har bistått med ENOVA-søknader i to faser som nå er avsluttet og sluttrapportert.

Avdeling for bygg- og anleggsdrift har innført energiledelse der kommunen har tre deltakere samt at Rejlers bidrar med en senior energirådgiver. Resultatene av tiltakene måles gjennom overvåking av energibruken i energioppfølgingssystemet (EOS), og de på forhånd beregnede besparelsene overgås av det faktiske resultatet. Energiledelsen rapporterer til eiendomssjefen som rapporterer videre til rådmann og politisk ledelse.

Investeringene har fra ferdigstillelse tidlig i 2019 så langt gitt en besparelse på omtrent 3,5 mill kr. Besparelsen for hittil i 2020 er alene på ca 2 mill kr (pr august). Prognosene tilsier at energibesparelsen for hele 2020 vil ligge på ca 3,5 GWh.

Den faste årlige summen midler til ENØK-tiltak er senere økt og utgjør nå 8 mill. kr pr år. I disse dager er Rejlers i gang med å utforme og lyse ut tre til fire nye offentlige anskaffelser for Porsgrunn kommune. Rejlers utformer kravspesifikasjoner,  lyser ut konkurransen, evaluerer tilbudene og bidrar også med oppfølging i utførelsesfasen fram til overtakelse. Rejlers foretar også månedlig oppfølging av oppnådde resultater pr utførte ENØK-tiltak – som altså benyttes i energiledelsen i Porsgrunn kommune sitt videre arbeid.

Et rimelig og godt ENØK-tiltak: Manglende teknisk isolering på i varmesentral er en gjenganger i mange kommunale bygninger.

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

Rejlers Elsikkerhet
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Oslo

Besøksadresse

Hovedkontor
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11
0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B
0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 476 69 494

frank.huset@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 69 019

atle.dillerud@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89
1712 Grålum

+47 90046238

sjur.sannerud@rejlers.no

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åsylveien 19
3170 Sem

+33 34 99 99

post@omegaholtan.no

Se kart