Hopp til innhold

Fra industrifabrikk til boliger og kontorbygg

Industrifabrikk

I nærmere 160 år holdt Christiania Spigerverk til i Nydalen før produksjonen ble flyttet utenlands i 2010. Hallene ble revet, og nye boliger og kontorbygg ble reist der smelteovnene til det gamle Spikerverket lå.

Prosjektet «Spikerverket» består av tilsammen tre næringsbygg og fem lavblokker med totalt 156 leiligheter. Første byggetrinn, som sto ferdig i 2012, omfattet en næringsdel og to lavblokker. De to avsluttede trinnene bestod av to næringsbygg og tre lavblokker, og ble ferdigstilt i 2017.

De tre næringsbyggene ligger etter hverandre fra sør til nord, med boligbyggene i slangeform mot villabebyggelse i vest. Det er opparbeidet to åpne og innbydene torg, samt et flott parkområde i vest som skal gjøre det trivelig for både de som bor og jobber der.

Det er valgt bærekraftige løsninger og materialer, samt levering av miljøvennlig energi. Byggene er moderne og klimaeffektive, og er BREEAM NOR sertifisert.

Rejlers oppgave har vært å levere arbeidstegninger, skjemaer og beregninger som tilfredsstiller prosjektets kravspesifikasjon og myndighetskrav for byggets komplette elektro- og teleinstallasjoner. Vi har detaljprosjektert elektroinstallasjonene for elektroentreprenør GK-elektro.

Byggenes føringsveier er prosjektert i BIM, koordinert og kollisjonskontrollert mot øvrige fag i prosjektet. Belysningsanlegget er prosjektert i samarbeid med byggherre, arkitekt og lysleverandør. Det er valgt moderne og effektiv belysning, og energibesparende lysstyring.

Rejlers har vært ansvarlig prosjekterende søker for sikkerhetsanleggene, og prosjektert brann- og nødlysanlegg iht. gjeldende krav.

Les mer om prosjektet på bygg.no

Foto: Trond Joelson/Byggeindustrien

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart