Hopp til innhold

Rejlers hjälper Stockholms stad med datahantering av solelproduktion

Stockholms stad har tilldelat Rejlers Embriq uppdraget att hantera och samla in data från solelproduktionen på samtliga av stadens solcellsanläggningar, för att kunna följa upp stadens mål om förnybar elproduktion och leva upp till myndigheternas krav gällande insamling och rapportering av elcertifikat.

Användning av solenergi (direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet) har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och svenska företag är bland de ledande i Europa.

– Stockholms stad ser fram emot ett samarbete där vi tillsammans tar fram en rationell och kostnadseffektiv hantering och mätning av Stadens solelproduktion. Det primära syftet med avtalet är att kunna följa upp stadens mål om förnybar elproduktion, skatteredovisning samt för att erhålla elcertifikat och ursprungsgarantier för samtliga solelanläggningar, säger Kerstin Lundvik, Stockholm Stad.

Om uppdraget

Uppdraget innebär att samla in data från solelproduktionen på samtliga av stadens solcellsanläggningar, hantera rapportering av elcertifikat och konvertera insamlad data till lämpligt format för Stockholm Stads egen databas samt att visualisera produktionen på stadens solkarta. Ramavtalsperioden är 24 månader och kan förlängas i ytterligare två år, med ett år i taget.


Stockholms stad

Stockholm Stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Stockholms stad är organiserat i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadsövergripande styrning och uppföljning av förvaltningarna. Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern som består av 16 dotterbolag och två intressebolag.

Rejlers Embriq

Rejlers Embriq, som är en del av Rejlers, tillhandahåller tjänster till kunder i hela Norden och bidrar till affärsfördelar genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk användning av IT inom fokusområden som energi, detaljhandel, byggnader och Smart City-tjänster.

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61Motala, Sverige

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart