SamfunnsansvarMiljø og sikkerhet

Dagens samfunn

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet.

Miljø og sikkerhet

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet. Hvordan miljø påvirker Rejlers og hvordan Rejlers kan arbeide for å bedre miljøet skal alltid være på agendaen. Alle aktiviteter – fra idé til utførelse – planlegges og blir styrt med tanke på kvalitet og miljø. Rejlers ble i mars 2017 sertifisert av Det Norske Veritas (DNV GL) i henhold til NS EN ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø.

Kvalitetsstyring

Kvalitets-og miljøstyringssystemet skal sikre at virksomheten oppfyller krav og forventninger fra kunder, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og underleverandører. Systemets hensikt er at det på en fortløpende måte bidrar til å nå fastsatte mål i Rejlers’ virksomhet. Dette gjelder i høy grad påvirkning på miljøet, og de tiltak som Rejlers jobber kontinuerlig med for å bedre miljøet.

Rejlers’ totale kvalitet- og miljømål måles og overvåkes kontinuerlig. Minst en gang i året analyserer ledelsen de overordnede mål og evaluerer definerte mål.

ISO Standarder

ISO 9001:2008
Denne standarden godkjenner at ledelsessystemet til Rejlers Norge ivaretar prinsippet om kontinuerlig forbedring.

ISO 14001:2004
Standarden godkjenner at Rejlers Norge har en offensiv miljøpolicy med ambisjon om å ha positiv miljøeffekt gjennom oppdrag for selskapets kunder.

OHSAS 18001:2007
Standarden godkjenner at Rejlers har dokumentert gode prosedyrer for å ivareta selskapets arbeidsmiljøpolicy, medvirkning og involvering.

Det Norske Veritas

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter. Selskapet leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter, samt sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV GL opererer i mer enn 100 land, hvor selskapets fagfolk jobber dedikert for å hjelpe kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. Se også www.dnvgl.no

Vi har energi til å gjøre verden litt bedre!

Rejlers oppmuntrer til aktiviteter som har en positiv innflytelse på miljø, medarbeidere og samfunn. Vi stiller strenge krav til økologiske, etiske og økonomiske aspekter når vi driver vår virksomhet. Rejlers har også ett bredt engasjement på helsefremmende aktiviteter, blant annet gjennom samarbeid med organisasjonen Star for Life i Sør-Afrika.

CSR-strategi

Rejlers har utviklet en CSR-strategi der vårt engasjement deles inn i følgende områder: Medarbeidere, Miljø og Samfunn.

Alle har lik verdi

Rejlers støtter og respekterer de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøproblemer og anti-korrupsjon som finnes i FNs Global Compact. Alle medarbeidere i Rejlers skal behandles med respekt og verdighet. Vi arbeider for at alle ansatte skal behandles likt og gis samme muligheter uansett kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, religion, alder, seksuell legning eller politisk oppfatning. Dette gjenspeiles i vår daglige virksomhet og gjennom våre rekrutteringer.

Star for Life – skoleprosjekt i Sør-Afrika

Star for Life er et unikt program som forebygger spredning av hiv og aids blant ungdommer i Sør-Afrika. Gjennom å veilede ungdommer til å få bedre selvfølelse kan de gjøre sunne valg og få en bedre framtid.

Kontaktpersoner