Hopp til innhold

Ny pakkeløsning for eltilsyn

Rejlers Elsikkerhet AS lanserer ny totalløsning for tilsyn av elanlegg i boliger og næringsbygg.

– Vi kan nå ta på oss hele jobben med eltilsyn, fra planlegging og gjennomføring til rapportering. En del av pakken er et skreddersydd datasystem for tjenesten, slik at nettselskapene slipper å drifte sitt eget system, sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS.

Det nye systemet strømlinjeformer kontakten med nettkunden og kan brukes til å velge ut de mest aktuelle tilsynsobjektene i samarbeid med Det lokale eltilsyn.

Alle nettselskaper er pålagt av myndighetene å gjennomføre årlige tilsyn av et visst antall elanlegg til både privat- og næringslivskunder. Mange netteierne velger å kjøpe inn tilsynstjenesten, men har sine egne databaserte tilsynssystemer. Det betyr at Rejlers Elsikkerhet AS og andre aktører som leverer tilsynstjenester, må forholde seg til ulike dataverktøy.

Hilde tror mange nettselskaper vil være interessert i å få levert en totalpakke på eltilsynstjenesten.

– Det blir enklere både for oss og kunden. Med vårt eget skreddersydde datasystem for eltilsyn kan vi utføre tjenesten raskere og mer effektivt til en lavere pris. Nettselskapene sparer tid og kostnader som ellers ville gått med til å drifte sine egne systemer, sier Hilde.

For tilsynsingeniøren fra Rejlers blir systemet et skreddersydd verktøy for jobben som skal gjøres ute i felten. Det vil også kvalitetssikre valget av hvilke elektriske anlegg som skal kontrolleres, basert på en konkret risikovurdering.

Unngår bomturer
Jan Cato Hovde, kvalitetssjef hos Rejlers Elsikkerhet AS, har vært sentral i arbeidet med det nye datasystemet. Han er overbevist om at det vil bidra til betydelige besparelser.

– Vi har gått gjennom prosessen, og ser at vi bruker mye ekstra tid når vi må jobbe på den enkelte kundes tilsynssystem. Kvaliteten på disse systemene varierer, og ikke alle er like oppdaterte. For eksempel er det ofte svakheter i bookingsystemene, slik at nettkunder som har mottatt varsel om tilsyn, ikke får meldt fra dersom datoen ikke passer. Dermed blir det ofte bomtur for våre tilsynsingeniører, sier Hovde.

I enkelte tilfeller har antall bomturer kommet opp i nærmere 30 prosent, noe som forsinker og fordyrer tilsynstjenesten. Til syvende og sist blir det kunden som må ta regningen. Systemløsningen fra Rejlers har blant annet en bookingmodul som gjør kommunikasjonen med huseiere og bedrifter enklere og reduserer antall bomturer.

Styrker konkurranseevnen
Markedet for eltilsynstjenester stiger og utgjør i dag rundt 400-500 millioner kroner årlig. En del nettselskaper gjør tilsynsjobben selv, mens oppdrag for rundt 250 millioner kroner er konkurranseutsatt. Rejlers Elsikkerhet AS er en betydelig aktør i dette markedet, og utfører tilsynstjenester for over 40 millioner kroner hvert år.

Hilde og Hovde tror deres totalløsning vil gi Rejlers et konkurransefortrinn i kampen om nye tilsynsoppdrag fra de 130-140 netteierne rundt omkring i landet.

– Med vårt eget tilsynssystem kan vi levere en komplett tilsynstjeneste, hvor systemet støtter opp om tilsynsingeniørens daglige gjøremål. Dermed vil vi kunne utføre tjenesten mer effektivt og til en lavere pris enn våre konkurrenter. Vi opplever stor interesse i markedet for denne løsningen. Netteiere får en enklere hverdag, og vi får et bedre verktøy for å gjøre tilsynsjobben. En vinn vinn situasjon, sier Hilde og Hovde.

Foto: Kjell Inge Søreide

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

Se kart

Halden

Besøksadresse

Embriq AS, Violgata 8
1776 Halden

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-02 Göteborg, Sverige

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61Motala, Sverige

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart