Hopp til innhold

Hvem er det som knytter IT og bygg sammen i dag?

Leverandørene av de tekniske systemene på spreng med å utvikle produktløsninger som tilpasser seg smart-bygg behovene. Dette resulterer ofte i en skytjeneste til kundene. Skytjenestene gir muligheter for å skape flere tjenester, muligheter og verdi for driftere og brukerne av byggene.

Med skytjenester kommer behovet for å koble seg opp på internett. Dette stiller krav til IT-kompetanse for å sette opp nye Tekniske Nett opp i system for å ivareta sikkerhet og funksjon.

API ’er

Et krav for å kunne utnytte dataene til mer sammensatte analyser/automatiseringer/maskinlæring og prediktering er at de tekniske systemene har åpne API’ er.  men snakker du med folk i dag, som har jobbet med API ’er, så er ikke et API et API. Alle er forskjellige og hvilke data de ulike systemene kan/vil gi ut eller motta tilbake varierer veldig. Dette igjen stiller krav til riktig fagkunnskap hos de som skal bestille/beskrive slike systemer til bygg.

Missing link

I byggeprosjekter i dag, så har ikke byggebransjen og IT-personell felles forståelse. Vi ser i dag at byggebransjen og IT er usikker på om de har felles forståelse for hvordan bygg fungerer og motsatt. Dette skaper et skille, og det blir mer nærliggende å ta kontakt med El-entreprenør på prosjektet for hjelp. El-entreprenører har heller ikke denne IT-kompetansen og resulterer enten i at dem sier nei, eventuelt tilbyr en løsning som ikke ivaretar sikkerhet og funksjon. Her har vi rett og slett en «missing link» i dagens modell.

Ny rolle!

Heldigvis finnes det håp – og løsninger for å knytte bygg og IT sammen og utløse de ekstra verdiene som alle involverte ønsker å få ved å gjøre et bygg smart. Løsningen har selvfølgelig også et fikst navn: RIIT (Rådgivende Ingeniør IT).

RIIT rollen skal knytte IT og bygg sammen for å sikre at nye krav, funksjoner og sikkerhet blir ivaretatt gjennom hele byggeprosessen.

  • Smartbygg strategi for byggherrer, bygg og brukere.
  • Nettverk
  • Beskrivelser/Tilbudsevaluering
  • Sikkerhetsstrategi

Dermed har vi etablert mekanismer og kompetanse som effektiv fjerner den manglende linken mellom bygg og IT – og det er mulig å få ut de ekstra verdiene som et Smart bygg skal gi.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med Smarte bygg i Rejlers.

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Rejlers AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

+47 958 23 000

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11 0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B 0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52 2317 Hamar

+47 951 95 314

Se kart

Rejlers Elsikkerhet

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 958 23 000

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18 4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c 4848 Arendal

+47 476 69 494

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26 4580 Lyngdal

+47 917 69 019

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12 4313 Sandnes

+47 958 23 000

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89 1712 Grålum

+47 900 46 238

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åshaugveien 68 3170 Sem

+33 34 99 99

Se kart

Trondheim

Besøksadresse

Baard Iversens veg 7 7037 Trondheim

+ 73 84 18 40

Se kart