VeilysDatainnsamling i felt og
dokumentasjon

Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget.

Komplett, effektiv drift

Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget, som oppfyller samfunnets krav til kostnadseffektivitet og nytteverdi. Besparelsen ved å investere i moderne energi-økonomisk belysning kan fort spises opp hvis du ikke har full kontroll på alle prosesser. Rejlers utfører i tillegg tredjeparts kontroll av veilysanlegg.

Dokflyt

Sammen med vår partner Dokflyt tilbyr vi et modulbasert system som gir enkel og pedagogisk tilnærming til dokumentasjonsprosessen. Brukeren presenteres skjermbilder som er relevante for den prosessen de jobber med. Datainnsamlingen løses effektivt gjennom elektroniske skjemaer på alle typer av mobile enheter, og inkluderer koordinatfesting samt enkel og oversiktlig overføring til kartløsningen.

Vi kan dokumentasjon

Vi har lang erfaring med dokumentasjon av anleggsdata og vet hvordan vi skal bygge verdiskapende dokumentasjonsprosesser for kundene våre. Våre løsninger inkluderer:

 • Dokumentasjon direkte fra FKB kart
 • Innsamling i felt med GPS
 • Overføring av data til SVDB
 • Visning i kart
 • Oppdragsportal
 • Kundeportal

Dokumentasjon og oppfølging ved nyanlegg og vedlikeholdsoppdrag

Effektiv forvaltning av infrastruktur krever god dokumentasjon. Vi tilbyr enkel oppstart med store gevinster. Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier!

Datainnsamling
Ferdige standardiserte (NVDB) skjemaer på tablet

 • Armaturtyper
 • Tennpunktskap
 • Eiere
 • Mastetyper

 

Ferdige standardiserte Sluttkontrollskjema
(Basert på REN)

 • Tilgjengelig beskrivelser i app (RENBLADER)
 • Bildesjekkpunkt
 • Samsvasrerklæring
 • Avviksskjemaer

 

Dokumentasjon

 • Sørge for komplett dokumentasjon i felt
 • Dokumentere nye anlegg inn i eksisterende anlegg

 

Oppfølging av leverandører. Kvalitetssikrer utført arbeid fra kontoret

 • Følger opp leverandører vedrørende frister
 • Gjennomfører stikkprøver

Kontaktpersoner