ModernWorkplace

Gode løsninger for samhandling inneholder mer enn gode tekniske løsninger.

Sikre og dele bedriftens informasjon

Bedrifter lagrer stadig mer informasjon og dette stiller store krav til både lagring, kontroll, utnyttelse av informasjon. Gode løsninger for samhandling inneholder mer enn gode tekniske løsninger. Det er også viktig å etablere gode arbeidsprosesser for bruk av løsningene, både internt i bedriften og sammen med kunder og samarbeidspartnere.

SharePoint

SharePoint er i dag en moderne samhandlingsplattform, enten man ønsker skybasert løsning i Office365 eller en on-prem løsning basert på SharePoint 2016. Sentrale funksjoner i plattformen er dokumentkontroll, versjonskontroll, arbeidsflyt, søk og prosjekt-/teamrom med full sikkerhet og tilgangskontroll. Som eksempler på forretningssystemer basert på SharePoint er intranett, ekstranett, dokumenthåndtering, prosjektstyring og skreddersydde systemer basert på spesifike behov.

Valo - intranet in a box

Vårt partnerskap med Valo gjør at vi kan tilby en brukervennlig intranettløsning med modulbasert oppbygning. Løsningen inkluderer malbasert presentasjon, nyhetspublisering, Social Hub, Delve Blogs, video, events, søk og administrator-verktøy, norsk språk og mye mer. Det er en fremtidsrettet løsning som 100% støtter din Office365 strategi. Globalt har Valo over 300.000 brukere, og er finalist i «Best Intranet/Extranet Solution – European SharePoint Conference 2016».