Hopp til innhold

Dokumentasjon av kritisk infrastruktur

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Alt fra stikkledning til sentralnettsforbindelse skal være redegjort for, og mange har avanserte systemer for kontinuerlig oppdatering av anleggsbasen.

Alle anlegg blir innmålt rutinemessig for å minske mulighetene for fremtidige graveskader. På toppen av det hele settes gjerne dokumentasjonsjobben bort til 3. part. Vi tar nettdokumentasjon svært alvorlig fordi vi vet at en anleggsbase aldri blir bedre enn kvaliteten på dataene som registreres der. Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser. Vi har egne fast ansatte landmålere med elkrafterfaring som kjenner utstyr og anlegg godt, og kan bistå med innmåling og dokumentasjon av alle typer nettanlegg. Vi betjener mange kunder direkte fra våre kontorer i Oslo, Arendal og Kristiansand.

Dokumentasjon og innmåling

Rejlers har mange medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse i bruk av Nettinformasjon-og GIS systemer. Vi kan tilby dokumentasjonstjenester i flg. systemer: Netbas, Geonis, TelMe og Telemator, Open Nis samt Smallworld, WinMap Energi og Autocad.

Vi har deltatt i store konverteringsprosesser, oppbygging av datamodeller for NIS-systemer, samt andre spesialoppdrag i ovennevnte systemer. Mange års erfaring fra netteier- og entreprenørbransjen har gjort oss til gode og effektive dokumentasjonsleverandører.
Dette kan vi bistå med til din bedrift:

 • Prosjektledelse.
 • Egenutviklet WEB portal (ELDOK) for bestilling/og ferdigstilling av dokumentasjons tjenester.
 • Datafangst i felt.
 • Temakart eks. masteskift.
 • Innmålingstjenester.
 • Linjestikking/profilering.
 • Ajourføring av NIS/GIS systemer
 • Spesialoppdrag/rapporter utdrag fra
 • NIS system.

Prosjektledelse

Flere av medarbeiderne i Rejlers har lang erfaring fra e-verksbransjen som både rådgivende ingeniører og gjennom operative funksjoner i ulike energi- og nettselskaper.

Vi tilbyr både administrative og tekniske prosjektledere.
Typiske prosjektlederoppgaver er gjerne:

 • Forstudier, behovsanalyser.
 • Investerings- og kostnadsvurderinger.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Anleggskonsesjonssøknader.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (materiell- og arbeidsbeskrivelse).
 • Konkurranseutsetting og anskaffelse.
 • Prosjekt- og leverandøroppfølging.

Vi har prosjektledererfaring fra distribusjons- og regional-, og sentralnettanlegg.

Veilys

Vi kan dokumentasjon av veilys. Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget, som oppfyller samfunnets krav til kostnadseffektivitet og nytteverdi. Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier!

Les mer

Kontaktpersoner

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart