Hopp til innhold

Relevern

Relesystemer er kanskje det viktigste elementet i kraftforsyningen. Relevern skal sørge for at feil blir isolert og at forsyningen opprettholdes så langt mulig for de deler av anlegget som ikke er berørt av feil. Godt relevern starter med planlegging og prosjektering.

Vi kan bistå med:

 • Prosjektering
 • Nye vern i gamle og nye anlegg
 • Montasjeoppfølging
 • Bistand til idriftsettelse

Kontrollanlegg

Levetiden på kontrollanlegg har blitt mye lavere de siste 20 årene, og stadig sentralisering av driften setter store krav til integrasjon mellom anlegg og driftssentral.

Vi kan:

 • Planlegge og prosjektere kontrollanlegg
 • Prosjektere endringer og tilføyelser av nye komponenter i eksisterende anlegg
 • Legge til rette for ny funksjonalitet
 • Integrasjon mot driftssentral

Apparatanlegg

Vi planlegger og prosjekterer nybygging og ombygging av stasjoner i alle deler av nettet, enten det gjelder hele eller deler av høyspent apparatanlegg og jordingsanlegg. I tillegg beregner og prosjekterer vi skinneanlegg og lager 2D og 3D arrangementstegninger. Vi kan også bistå med prosjektledelse og byggeledelse.

Vi kan bistå med:

 • Utarbeide forespørselsunderlag
 • Utføre tilbudsevaluering
 • Gjennomføre forprosjekter
 • Prosjektledelse
 • Lage underlag for utskifting av komponenter i eksisterende anlegg
 • Byggeledelse
 • HMS ledelse
 • Gjennomføre tilstandskontroll av anlegget
 • Prosjektere nye komponenter inn i gammelt anlegg
 • Forestå utprøving av hele eller deler av apparatanlegget

Reservekraft

Reservekraft omfatter batterianlegg, nødstrømsgenerator og automatikk for omkobling mellom stasjons- og lokalforsyning. Vi har lang og dyptgående erfaring med slike anlegg, som kan omfatte mange forskjellige fagområder og koordineringen av disse. I menyen kan du lese mer om hvilke tjenester vi kan tilby i dette fagområdet.

Kontaktpersoner

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart