Information ManagementStore krav.

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet.

Dokumentasjon av kritisk infrastruktur

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Det handler om store verdier – og ekstreme krav til oppetid.

Vi kan dokumentasjon kritisk infrastruktur! Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av dokumentasjonsprosessen – Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier!

Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser. Våre landmålere med elkrafterfaring kan bistå med innmåling og dokumentasjon av alle typer nettanlegg.

Dokumentasjon og innmåling

Rejlers har mange medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse i bruk av Nettinformasjon-og GIS systemer. Vi kan tilby dokumentasjonstjenester i systemer som Netbas, Geonis, TelMe og Telemator, Open Nis samt Smallworld, WinMap Energi og Autocad. Vi har deltatt i store konverteringsprosesser, oppbygging av datamodeller for NIS-systemer, samt andre spesialoppdrag i nevnte systemer. Mange års erfaring fra netteier- og entreprenørbransjen har gjort oss til gode og effektive dokumentasjonsleverandører.

Veilys

Vi kan dokumentasjon av veilys. Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget, som oppfyller samfunnets krav til kostnadseffektivitet og nytteverdi. Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier!

Les mer

Kontaktpersoner