Kritisk nettdokumentasjonGod datakvalitet gjennom
digitale prosesser

Logg inn kundeportalen
Eldok

Våre fokusområder

  • Dokumentasjon av el- og telenett for entreprenør og netteier
  • Datafangst i felt
  • Teknisk kontroll i felt
  • Dokumentasjonskontroll
  • Automatisering av kundeprosessene og se kundens behov
  • Standardisering
  • Optimalisering og sikker flyt i prosessen
  • All info på ett sted
  • Datakvalitet og datasikkerhet
  • Riktig rapportering til myndighetene

Teknisk dokumentasjon – et nødvendig onde?

For at nettselskapene skal ha oversikt over hva de eier og hva som til enhver tid gjøres av vedlikehold og nyetableringer, må de ha riktig og god kvalitet på dokumentasjon som viser dette. Mye kan tyde på at  nettselskapene kan spare store summer på automatisering av dokumentasjonsflyten.

Les mer

Dokumentasjon av samfunnskritisk infrastruktur

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Det handler om store verdier, ekstreme krav til oppetid og ikke minst ekstreme krav til datakvalitet.

Vi kan dokumentasjon av kritisk infrastruktur. Gjennom gode digitale verktøy så ivaretar vi god datakvalitet og effektiv drift i alle ledd av dokumentasjonsprosessen. Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier!

Digital datafangst i felt

Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser. Våre landmålere med elkrafterfaring kan bistå med innmåling og dokumentasjon av alle typer nettanlegg.

Rejlers har mange medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse i bruk av Nettinformasjon-og GIS systemer. Vi har deltatt i store konverteringsprosesser, oppbygging av datamodeller for NIS-systemer, samt andre spesialoppdrag i nevnte systemer. Mange års erfaring fra netteier- og entreprenørbransjen har gjort oss til gode og effektive dokumentasjonsleverandører. Egen bestillingsportal ELDOK, gir full oversikt og effektiv dokumentasjonsprosess.

Veilys

Vi kan dokumentasjon av veilys. Det handler om effektiv drift og kvalitet i alle ledd av verdikjeden for veilysanlegget, som oppfyller samfunnets krav til kostnadseffektivitet og nytteverdi. Digital dokumentasjon med høy kvalitet godt integrert i prosessene for drift og vedlikehold skaper verdier!

Les mer

Kontaktpersoner