Hopp til innhold

Oppgraderingen av Røldal transformatorstasjon var et delprosjekt i prosjektpakken Fornybar Vest, som hadde som formål å foreta reinvesteringer i eksisterende anlegg og tilrettelegge for tilknytning av ny småkraft. Røldal var en koblingstasjon uten transformator, men med en ny 50 MVA transformator ble denne til en transformatorstasjon i Sentralnettet. Videre ble det installert en ny samleskinne slik at anlegget får totalt to samleskinner. Utvidelsen omfattet også nytt 300 kV transformatorfelt og koblingsfelt. Eksisterende samleskinne måtte derfor forlenges.

I tillegg ble det invistert i nytt hjelpe- og kontrollanlegg, samt kontrollhus.

Prosjektet ble gjennomført som en byggherre- entreprise. Vårt arbeid omfattet også tidligere faser av prosjektet, inkludert kostnadsberegninger og utarbeidelse av anbudsunderlag.

 

PROSJEKT: Røldal Transformatorstasjon

STED: Odda kommune

BYGGHERRE: Statnett SF

PERIODE: 2015- pågår

NØKKELTALL: Prosjektkostnad 150 mill. NOK

 

NØKKELINFORMASJON OM PROSJEKTET

Stasjonen ble utvidet med ny transformator og som følge av dette måtte det gjøres en hel del endringer i eksisterende anlegg.

Under er alle endringene og nye anleggsdeler oppsummert:

 • Nytt kontrollhus
 • Ny transformatorsjakt
 • Ny 50 MVA (420) 300/22/22 kV krafttransformator
 • Ny 500 kVA 1/0,4 kV stasjonstransformator
 • Nytt transformatorfelt
 • Forlenget A-samleskinne
 • Ny C-samleskinne
 • Nytt koblingsfelt for samleskinner
 • Nytt kontroll- og hjelpeanlegg for alle Statnetts 300 kV felt
 • Utvidet tomt
 • Nytt IKT-anlegg
 • 22 kV bryterfelt

Våre tjenester

 • Kostnadsestimering
 • Anbudsdokumenter
 • Prosjektering
 • Oppfølging under bygging

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

kontakt@rejlers.no

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart