Hopp til innhold

Oppgraderingen av Mauranger transformatorstasjon er et delprosjekt i prosjektet Fornybar Vest, som har hensikt med å foreta reinvesteringer i eksisterende anlegg og tilrettelegge for tilknytning av ny småkraft. Mauranger var en transformatorstasjon med én 80 MVA 300/66/22 kV treviklingstransformator. Etter ombygging skal to nye transformatorer på henholdsvis 200 MVA (420) 300 / (132) 66 kV og 50 MVA (132) 66 / 22 kV være installert.

I tillegg ble det investert i en utvidelse av hjelpe- og kontrollanlegg, samt en utvidelse av selve kontrollrommet.

Prosjektet ble gjennomført som en todelt entreprise, hvor bygg og grunnarbeider ble utført som en byggherre-entreprise. Høyspentarbeidet ble gjennomført som en KLM (totalleverandør)-entreprise. Vårt arbeid omfattet også tidligere faser av prosjektet, inkludert kostnadsberegninger og utarbeidelse av anbudsunderlag.

 

PROSJEKT: Mauranger Transformatorstasjon

STED: Kvinnherad kommune

BYGGHERRE: Statnett SF

PERIODE: 2017- pågår

NØKKELTALL: Prosjektkostnad 155 mill. NOK

 

NØKKELINFORMASJON OM PROSJEKTET

Ombyggingen omfatter rivning av dagens 66 kV-anlegg, bygging av nytt 132 kV utendørs koblingsanlegg, samt å bytte ut en transformator og reguleringsspole til to nye transformatorer.

Prosjektet hadde følgende hovedkomponenter:

 • 200 MVA (420) 300 / (132) 66 kV krafttransformator
 • 50 MVA (132) 66 / 22 kV krafttransformator
 • To nye transformatorsjakter
 • Nytt (132) 66 kV-anlegg, herunder:
 • 2 stk. transformatorfelt
 • 1 stk linjefelt
 • Utvidet tomt med tilhørende naturfarevurderinger
 • Kabelanlegg
 • Utvidet kontrollrom
 • Nytt stasjonsovervåkningsanlegg

Våre tjenester

 • Forprosjekt
 • Kostnadsestimering
 • Bistand i konsesjonsarbeidet
 • Anbudsdokumenter
 • Prosjektering
 • Oppfølging under bygging

 

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

kontakt@rejlers.no

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart