Hopp til innhold

Oppgradering av Leirdøla transformatorstasjon er et delprosjekt i prosjekt Fornybar Vest, som i hovedsak har som formål å tilrettelegge for tilknytning av ny småkraft.I tillegg til å tilrettelegge for ny kraftproduksjon, er det et stort reinvesteringsbehov ved stasjonen. Spesielt tilstanden for kontrollanlegget var kritisk, men også apparatanlegget var modent for utskifting.

I tillegg ble det investert i nytt hjelpeanlegg, samt nytt kontrollhus.

Prosjektet ble gjennomført som en todelt entreprise, hvor grunnarbeider ble utført som en byggherre-entreprise og selve stasjonsprosjektet ble gjennomført som en totalleverandør-entreprise. Vårt arbeid omfattet også tidligere faser av prosjektet, inkludert kostnadsberegninger og utarbeidelse av anbudsunderlag.

 

PROSJEKT: Nye Leirdøla Transformatorstasjon

STED: Luster kommune

BYGGHERRE: Statnett SF

PERIODE: 2017- pågår

NØKKELTALL: Prosjektkostnad 365 mill. NOK

 

NØKKELINFORMASJON OM PROSJEKTET

Etter at nytt anlegg er bygget, vil Leirdøla transformatorstasjon bestå av følgende:

 • Nytt kontrollhus
 • Apparathus for 66- og 22 kV-anlegg
 • Nytt (420) 300 kV anlegg
  • 3 stk. dobbelbryterfelt for linjeavganger
  • 1 stk. dobbeltbryterfelt for transformator
  • 1 stk. felt for spenningsmåling og jording av samleskinne
  • 1 stk. reservefelt
 • Ny 250 MVA (420) 300/(132) 66 kV transformator
 • 30 MVA 66/22 kV transformator
 • Ny 1 x 500 kVA 1/0,4 kV stasjonstransformator
 • Ny 1 x 315 kVA 22/0,4 kV stasjonstransformatorer
 • Ny 1 x 315 kVA 22/0,2 kV stasjonstransformator
 • 66 kV anlegg
  • 3 stk. dobbeltbryterfelt for transformator
  • 1 stk. dobbeltbryterfelt for linjeavgang
  • 1 stk. felt for spenningsmåling og jordkniver
  • 3 stk. reservefelt
 • Nytt (132) 66 kV utendørs bryteranlegg
  • 1 stk. enkeltbryterfelt
 • 22 kV-anlegg
  • 4 stk. bryterfelt for avganger
  • 2 stk. transformatorfelt
  • 1 stk. måle/jordingsfelt
  • 1 stk. felt med RMU for stasjonsforsyning til apparathus og (420) 300 kV-anlegget.
 • Nytt Kontroll- og hjelpeanlegg for (420) 300 kV
 • Kontrollanlegg for 66 kV
 • Kontrollanlegg for 22 kV)
 • Hjelpeanlegg for 66 kV
 • Hjelpeanlegg for 22 kV
 • Adkomstvei og tomt
 • Jordslutningsspole
 • IKT-anlegg

Våre tjenester

 • Forprosjekt
 • Kostnadsestimering
 • Bistand i konsesjonsarbeidet
 • Anbudsdokumenter
 • Prosjektering
 • Oppfølging under bygging

 

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

kontakt@rejlers.no

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart