Elprosjekteringraskt og effektivt

Effektiv elprosjektering

En forutsetning for rask og effektiv prosjektgjennomførelse og god prosjektøkonomi.

Boliger

Norge opplever ett stort press på utbygging av boliger. Byggekostnadene har økt betydelig de siste årene, og lave kostnader gjennom effektive løsninger og rask og effektiv prosjektgjennomførelse er nødvendig for å sikre god prosjektøkonomi. Rejlers har lang erfaring med prosjektering av alt fra eneboliger til store leilighetskomplekser. Vi har som mål å levere et best mulig produkt til en lavest mulig pris.

Helsebygg

Bygging av sykehus er en helt spesiell oppgave med store krav til kompetanse. Prosjektering og håndtering av avansert teknikk og apparater i akutt- og renrom krever forståelse for prosesser og sikkerhet.Leveringssikkerhet gjennom reservekraft til sykehus er viktig, og i Rejlers er vi spesialister på slike løsninger.

Rejlers har erfaring med dette gjennom prosjekter som sykehusene Diakonhjemmet, Sunnaas HF og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) hos Oslo Universitetssykehus. Gjennom Midtåsen sykehjem, Greverud sykehjem og Bøler bo- og aktivitetssenter (Omsorgsbygg Oslo KF), har Rejlers også erfaring med omsorgsboliger og institusjoner for eldre med demens.

Hotel

Et hotel skal levere tjenester til gjestene gjennom hele døgnet og hele året. Dette setter store krav til riktig prosjektering av støttefunksjoner som storkjøkken og restauranter, møterom, lounge og resepsjonsområdet – i tillegg til selvfølgelig gjestenes rom. I tillegg skal hotellet driftes mest mulig energieffektivt og kostnadseffektivt gjennom hele livssyklusen.

Rejlers har gjennom mange prosjekter vist at vi er gode på prosjektering som skaper resultater. Eksempeler er blant annet Comfort Hotell Grand Central, Thon Hotel Opera, Anker Hotel og Quality Hotel Gardermoen. Gjennom disse prosjektene har vi gjort mange erfaringer. Vi kan hjelpe dere fra de tidlige utredninger og helt frem til åpningsdagen.

Idrettsanlegg

Et idrettsanlegg er ikke bare et sted for de store sportsprestasjoner. Anlegget må være svært fleksibelt slik at det samme lokalet kan brukes til konserter, messer, utstillinger osv. I samme bygningsmasse skal det kanskje også inn VIP-avdeling, kontorlokaler, restauranter og butikklokaler. Dette gir høye krav til kreative løsninger, lyssetting, lavt energiforbruk og ikke minst sikkerhet som eksempelvis branndeteksjon.

I Norden har vi lange sesonger, og et mørkt og kaldt klima. Det er derfor viktig at belysningen er svært god, men også energieffektiv og med lave vedlikeholdskostnader. Rejlers har blant annet prosjektert Telenor Arena og Nye Bislett Stadion, samt ombygginger og større utvidelser av Ullevaal Stadion.

Kjøpesenter

Moderne kjøpesentre er store bygg som krever svært god kontroll på økonomi og faglig koordinering. Kort byggetid, og implementering av mange leietakere er en krevende prosess. Samtidig skal godt design og energieffektive løsninger gi god driftsøkonomi og stimulere til økt salg. Store menneskemengder gjør at kravene til sikkerhetsløsningene blir svært høye, og det må derfor legges stor vekt på tydelige og varige løsninger. Rejlers har lang erfaring med prosjektering av kjøpesentre, blant annet CC Vest, Sandvika Storsenter, Jessheim Storsenter og Vinterbro Senter.

Kontorbygg

Moderne kontorlokaler stiller strenge krav til innemiljø, energieffektivitet, effektiv drift og smart funksjonalitet. Dette skal gjerne leveres gjennom en komprimert byggeperiode. Rejlers har erfaringen og kompetansen nødvendig for å kunne innfri.

Les mer

Skoler

Den tekniske utviklingen i skolene går fort. Det stilles nå høye krav til smarte undervisningsløsninger, energieffektiv belysning, trådløse og trådbundne nettverk og effektive klimaløsninger. Svært detaljerte og omfattende krav fra kommunen gjør skolebygg til en omfattende byggeprosess. Da er det viktig å vite hvilke utfordringer man kommer til å støte på i prosessen.

Rejlers har god erfaring med skolebygg og gjennom prosjekter som Kuben Yrkesarena, Sentrum skole i Horten og Torstad ungdomsskole har vi erfaringen som er nødvendig for en trygg prosjektgjennomførelse.

 

Kontaktpersoner