Hopp til innhold

Jan Cato Hovde er daglig leder i Rejlers Elsikkerhet. I tillegg er han medlem av NEKs standardiseringskomiteer for batteri og energilagring, solceller, elbil og sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Foto: Katrine Lunke/Apeland.

Dette er et innlegg av fra daglig leder i Rejlers Elsikkerhet, Jan Cato Hovde. Kronikken er tidligere publisert i Teknisk Ukeblad.

Rejlers Elsikkerhet utfører oppdrag for Det Lokale Eltilsyn (DLE) rundt om i landet. Vi kontrollerer flere hundre elektriske anlegg i private hjem og hos bedrifter hver eneste dag, for å forebygge brann og andre skader. Og hver dag finner våre elsikkerhetsingeniører feil, som potensielt er livsfarlige. På mange måter er vi livreddere.

De siste årene har tilsynsjobben vår endret seg.

Vi er oftere i ukjent farvann. Vi ser anlegg som er helt nye for oss. Det kan være småskala energiproduksjon og småskala lagring, som solcelleanlegg og batterier. Produkter som er nye for elektrikere og installatører, og nye for oss som etterpå skal kontrollere anleggene.

Krevende tilsyn

Ta et eksempel. I Kongsberg har Circle K bygget en helt ny stasjon, der bilister kan få påfyll av strøm og drivstoff. De 12 hypermoderne laderne står i front, som stasjonens stolthet. Bensinpumpene er flyttet til baksiden. På taket er det solceller, tilknyttet et batterianlegg, som forsyner laderne, og deretter elbilene, med det ekstra puffet de trenger for å komme hele veien til hytta. Det er et fantastisk anlegg. Kanskje det mest moderne anlegget vi har her i landet. Prosjekteringen var krevende, forteller Glitre, som gjorde nybrottsarbeid sammen med det kanadiske selskapet. Og slike prosjekter gjør heller ikke tilsynsjobben enklere i fremtiden.

Når farvannet er ukjent, hva skal man da se etter?

Et annet eksempel, i den andre enden av skalaen, er gjenbruk av elbilbatterier. Her finnes det mange variasjoner, blant annet de som kjøper opp brukte elbilbatterier og selger egenutviklede og sammensatte batteribanker. Hva er lov her? Hvem kan koble slike anlegg? Og hvordan er elsikkerheten ivaretatt? Og igjen – hvordan skal vi føre tilsyn her, når vi verken kjenner historikken til batteriet eller forutsetningene til de som har stått for koblingene, som ofte er amatørelektrikere.

Jan Cato Hovde på eltilsyn på et solcelleanlegg på taket av et bygg på Sørlandet. Foto: Privat.

Sannheten er at teknologi og innovasjon har utviklet seg raskere enn våre kontrollørers kompetanse.

Tettere samarbeid

Produkter blir utviklet før nye standarder er skrevet. Og vi på tilsyn ligger bakpå. Vi har ikke kart eller oversikt over terrenget vi møter ute, og jo mer radikal innovasjonen er, jo verre er det for oss å gjøre jobben vår.

Det ligger i tillegg en annen fare og ulmer. Kan tilsynet vi fører bli en gammeldags klamp om foten, som i verste fall hindrer teknologisk utvikling? Det er i så fall en like stor katastrofe.

Innovasjonen i vårt fag er en helt sentral brikke i det grønne skiftet vi nå står ovenfor. Jeg mener derfor at vi på tilsyn må dyrke frem og ønske innovasjon velkommen.

For å få til innovasjon, der elsikkerheten er ivaretatt, både underveis og i tiden etterpå, må vi som utfører tilsyn samarbeide enda tettere med myndigheter, brannvesen, produsenter og bransjen.

Situasjonen i dag er at produkter er utviklet, uten at produktstandardene nødvendigvis er oppfylt. Eksempelvis kan en elektrisk installasjon være bygget i samsvar med for eksempel NEK 400, men bestå av produkter som ikke oppfyller de produktstandarder produktet er erklært å være i samsvar med. Derfor må vi oppdatere standarder løpende, lære underveis og utvikle nye håndbøker for utførelse.

La oss omfavne ny teknologi, og samtidig sørge for at vi ikke innoverer brannfeller, men gode, trygge og grønne anlegg for fremtida.

Da kan vi som driver med eltilsyn fortsatt være livreddere i jobben vår.

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Rejlers Engineering AS

Besøksadresse

Hovedkontor
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11
0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B
0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 476 69 494

frank.huset@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 69 019

atle.dillerud@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89
1712 Grålum

+47 90046238

sjur.sannerud@rejlers.no

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åsylveien 19
3170 Sem

+33 34 99 99

post@omegaholtan.no

Se kart