Hopp til innhold

HALL-MILLION: Eiendomssjef Ole Henrik Lia foran Stridsklevhallen, der Porsgrunn kommune sparer en halv million kroner årlig etter at ulike energitiltak er gjennomført. Det inkluderer boring etter grunnvarme. Foto: Porsgrunn kommune.

Rejlers er eksperter på teknisk rådgivning, og jobber med kunder som har nøkkelroller i det grønne skiftet. Som energirådgiver er Liknes opptatt av å gjøre det enkelt for kundene å ta gode valg.

– Noen kommer til oss med konkrete ønsker for tiltak, og ber oss om å regne på det. Ofte ser vi at tiltakene de tror vil gjøre store utslag, ikke kan regnes hjem. Vi presenterer vår anbefaling, hva det vil koste og hvilke besparelser det kan gi for kunden, så de får et godt grunnlag for å prioritere og velge, forklarer han.

Sparer 3,5 millioner i året

Der energibruken er høy, er forbedringspotensialet stort. Porsgrunn kommune trekkes frem som eksempel på hvordan det er mulig å spare enorme beløp på energisparing.

– Vi har jobbet med Porsgrunn kommune siden 2014, først for å kartlegge muligheter for energisparing i barnehager, skoler, sykehjem og kultur- og idrettsbygg. Siden 2019 har vi jobbet med å gjennomføre tiltakene, som blant annet inkluderer utskiftning av gamle tekniske anlegg, installering av varmepumper og LED-belysning og isolering av varmeanlegg, forklarer Liknes.

Eiendomssjef Ole Henrik Lia kan avsløre at Porsgrunn kommune, etter å ha investert 20 millioner kroner totalt, nå sparer 3,5 millioner kroner hvert år.

– Noe av besparelsene skyldes at vi har hatt reduserte driftstider på tekniske anlegg, skoler, idrettsanlegg, svømmehaller og kontorbygg under korona, men det er ingen tvil om at vi ser positive effekter også av andre energisparingstiltak, sier Lia.

 Utslipp tilsvarer 300 personbiler i året

Politikerne har gjort en offensiv og hatt en bevisst lokal satsning over flere år, med dedikerte midler til energiøkonomisering.

– Samtidig forventer de selvsagt effekt for investeringene. Nylig reduserte de energibudsjettet med to millioner, og det gikk helt fint. Et tett samarbeid med Rejlers gir oss god struktur og oversikt, så vi enkelt kan prioritere tiltak ut fra hva som gir best effekt, sier Lia.

Men det er ikke bare økonomiske besparelser Porsgrunn kommune kan glede seg over.

– Kommunen gjør bærekraftige valg, som også har positive konsekvenser for miljøet. Dersom vi regner med at besparelsen er på 130 gram CO2 per kilowattime, sparer Porsgrunn kommune 517 tonn CO2 i året på disse tiltakene. Det tilsvarer utslippene fra over 300 personbiler per år, forteller energirådgiver Liknes fra Rejlers.

Små og store tiltak for energisparing

Det er mange ulike tiltak som kan vurderes for energisparing, fra enkle justeringer i drift til større ombygninger og utskiftninger.

– Det kan være alt fra justering av driftstider og tekniske anlegg, installering av varmepumper, solceller eller solfangere eller tilpasning av temperatur på luft, ventilasjons- og varmesystem. Det kan også være utskiftning eller modernisering av tekniske anlegg som ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg eller etterisolering av varme- og rørsystemer, sier Liknes.

Rejlers har også erfaring med koblinger mot andre energikilder i nærheten.

– Et eksempel kan være å gjenbruke varme som avgis fra ett byggs kjøleanlegg for å varme opp et annet bygg. En slik synergieffekt mellom bygg er spesielt aktuelt for større aktører som stat, fylkeskommuner og kommuner, private eiendomsaktører, entreprenører og industri – som sitter på store bygningsvolumer, påpeker Liknes.

Selvsagt har energirådgiveren også noen enkle tips i ermet for dem som ønsker å starte i det små.

– Mitt beste tips for energisparing? Den billigste og mest miljøvennlige energien, er den du ikke bruker. Derfor er det alltid smart å starte med et kritisk blikk på eget energiforbruk, og se om det er noe som kan reduseres med enkle grep, sier Liknes.

Pssst! Vi trenger flere flinke folk. Sjekk ledige stillinger her. 

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Rejlers Elsikkerhet AS

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Rejlers Engineering AS

Besøksadresse

Hovedkontor
DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 22 33 66 33

Se kart

KANtech AS

Besøksadresse

Storgata 11
0155 Oslo

+47 991 52 180

Se kart

AJL AS

Besøksadresse

Innspurten 1 B
0663 Oslo

+47 917 68 952

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 476 69 494

frank.huset@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 69 019

atle.dillerud@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Sarpsborg

Besøksadresse

Tuneveien 89
1712 Grålum

+47 90046238

sjur.sannerud@rejlers.no

Se kart

Tønsberg

Besøksadresse

Åsylveien 19
3170 Sem

+33 34 99 99

post@omegaholtan.no

Se kart