Hopp til innhold

Rejlers har nylig signert storkontrakten med Statsbygg, som har en varighet på 2 + 2 år. Den omfatter kontroll av alle bygg på over 1000 kvadratmeter. Det betyr at både Sametinget, universiteter og høyskoler, museer, fengsler, kontorbygg og grensekontrollstasjoner skal gjennomgås med lupe.

Statsbygg og alle som eier næringsbygg er pliktig til å energimerke byggene sine.

Energimerket sier noe om hvor mye energi man kan forvente at bygget bruker. På samme måte som vi har energiklasser på kjøleskap og komfyrer har bygg det samme, sier Geir Liknes, som er senior energirådgiver i Rejlers.

Rejlers skal fysisk gjennomgå alle byggene, og i tillegg samle inn alt som finnes av data, før de kjører funnene gjennom et simuleringsprogram som indikerer energibruken til hvert bygg.

Vi begynner med å finne ut årstall for bygget, og hvilken bygningskategori det hører inn under, hva slags oppvarming de har, om det er vannbåren eller elektrisk, varmepumper eller oljefyr. Vi kartlegger om det er gjort moderniseringer, for eksempel om vinduer er byttet ut eller bygget er etterisolert. Vi bedømmer også teknisk anlegg, ventilasjon og kjøling og mye mer, sier Liknes.

Rejlers skal også kartlegge potensielle og gode energitiltak i byggene, og gi sin anbefaling på hva Statsbygg bør prioritere for å oppgradere bygg med dårlig energikvalitet. Dette kan være alt fra å bytte ut varmeanlegg, skifte ut gamle ventilasjonsanlegg, vifter og pumper og isolere gamle rør.

Det er sentralt for oss å følge opp politiske og nasjonale målsettinger på klima og energi, og i den sammenheng er dette arbeidet vi nå setter i gang viktig, sier sjefingeniør Rune Stenbro i Statsbygg.

Kravet til energimerking av næringsbygg over 1000 kvm kom i 2010, og Rejlers har gjort lignende analyser for flere titalls kommuner, en god del private byggeiere og -forvaltere, i tillegg til noen fylkeskommuner de siste 10 årene. Energimerking på bygg er offentlig tilgjengelig informasjon.

For nærmere informasjon kontakt:
Geir Liknes, senior rådgiver, Rejlers, +47 900 12 394, geir.liknes@rejlers.no
Petter Arnesen, adm.dir., Rejlers Norge, +47 951 95 317, petter.arnesen@rejlers.no

Om Rejlers Norge
Rejlers Norge er ledende rådgivere på smarte og sikre energiløsninger i bygg, byer og samfunn, med spisskompetanse på energi, industri, infrastruktur og bygg. Rejlers Norge er en del av et konsern med hovedkontor i Sverige og totalt 2400 ansatte i Norge, Sverige, Finland og De forente arabiske emirater. I 2020 omsatte Rejlers for 2,6 mrd. kroner og B-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.no

Kontaktpersoner

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

kontakt@rejlers.no

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kongsgård Alle 61
4632 Kristiansand

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

+47 917 14 600

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Lyngdal

Besøksadresse

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

+47 917 14 600

jorn.mikalsen@rejlers.no

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes

+47 958 23 000

elsikkerhet@rejlers.no

Se kart