Hopp til innhold
Image of two person looking at a electric device.

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått avtale med Lyse Elnett om leveranse av DLE-tjenester. Avtalen innebærer at Rejlers vil gjennomføre årlige tilsyn av inntil 3.500 boliger og virksomheter.

Rejlers av de største på DLE i Norge

– Norge er i verdenstoppen på forbruk av elektrisk energi og som konsekvens så er det hundrevis, kanskje opp mot 1.000 branner i Norge hvert år, som skyldes feil i elektriske anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Aktivitetene som inngår i DLE (Det Lokale Eltilsyn) er svært viktig i arbeidet med å redusere disse tallene, sier Asbjørn Hilde, Daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS. – Vi er en av de største leverandørene av DLE-tjenester i Norge og vi ser frem til å levere våre tjenester også til Lyse Elnett, sier Hilde.

Risikobasert tilsyn

– Vi er godt fornøyd med valget av Rejlers som leverandør av DLE-tjenester, og ser frem til at vi blir enda bedre på risikobaserte tilsyn. Instruksen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vektlegger i større grad enn tidligere å foreta mer målrettede tilsyn av el-tekniske anlegg, virksomheter og installasjonsvirksomheter basert på risikovurdering. Vi ser fram til å samarbeide med Rejlers om å forbedre og videreutvikle metoder for dette, sier Joar Bø, Tilsynsleder DLE, hos Lyse Elnett.

Digitalisering   

– Vi er meget godt fornøyd med å utvide vår leveranserelasjon til Lyse Elnett til også å omfatte DLE-tjenester. Med vår sterke kompetanse på digitalisering har vi god bakgrunn for å forbedre DLE-tjenestene og effektivisere arbeidsprosessene, sier Thomas Pettersen, Adm. Dir, Rejlers Norge. Resultatet er at funn og tilsynsrapporter kan kommuniseres raskere og feil rettes umiddelbart, dermed at ulykker reduseres, sier Pettersen.

Han peker også på at moderne teknologi gir nye muligheter: – Med betydelig bedre datagrunnlag så har vi i fremtiden helt nye muligheter for å kartlegge og gjennomføre tilsyn på objekter hvor måleprofilen antyder økt risiko. Dette kan eksempelvis være jordfeil, unormale spenningsvariasjoner eller avvikende mønstre i forbruksprofilen. Vi i Rejlers har tatt frem løsninger som hjelper nettselskapene med dette, avslutter Pettersen.


Om avtalen

Avtalen omfatter ansvar for leveranse av DLE-tjenester innen Lyse Elnett sitt nettområde med ca 150.000 sluttkunder og ca 3.500 årlige tilsyn, av totalt ca 6.500 tilsyn som Lyse Elnett gjennomfører årlig. Avtalen gjelder fra 1/1-2020 og løper over to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Avtalen har en verdi på ca 7MNOK pr år.

Om Lyse

Lyse Elnett er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Forsand og Kvitsøy i Sør-Rogaland. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i denne regionen.

Strømnettet Lyse Elnett har ansvar for er på totalt ca 21.000 kilometer med strømlinjer og kabler. I tillegg til å ha ansvaret for distribusjonsnettet i 12 kommuner har nettselskapet også ansvar for regionalnettet i hele Sør-Rogaland. Hovedkontoret ligger på Tronsholen i Sandnes. Selskapet har 350 ansatte.

Om Rejlers

Rejlers Elsikkerhet inngår i Rejlers sin virksomhet i Norge som leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen, Kristiansand, Arendal, Stavanger, Trondheim, Motala og Göteborg. Vi har totalt ca 280 ansatte med unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende ingeniørkompetanse. Vi bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT, innenfor fokusområder som Energi, Buildings, Industry og Infrastructure. Vi inngår i konsernet Rejlers som har ca 2.300 ansatte og tung erfaring som rådgivende kompetanseleverandør til krevende kunder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers er børsnotert på NASDAQ QMX i Stockholm.

For mer informasjon, kontakt:


Rejlers

Thomas Pettersen, Administrerende Direktør
thomas.pettersen@rejlers.no
+47 950 22 323

Lyse
Joar Bø, Tilsynsleder
joar.bo@lyse.no

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart