Hopp til innhold
Rejlers Embriq Driftssentral

Tjenestebasert: Rejlers Embriq er totalleverandør i prosjektet og det er Quant tjenesteplattform som benyttes for å samle inn de enorme datamengdene og drifte infrastrukturen som gir Nettalliansen bedre kvalitet i strømforsyningen og mer effektiv nettdrift. Her fra Rejlers Embriq sitt driftssenter.

Digitalisering av det norske strømnettet

Innføringen av smarte strømmålere er et ledd i en myndighetspålagt digitalisering og modernisering av det norske strømnettet, og innen 1. januar 2019 skal det installeres 2,8 millioner nye målere i Norge. De smarte strømmålerne er et viktig steg i digitaliseringen av strømnettet, som skal medvirke til en mer effektiv nettdrift og nye fremtidsrettede tjenester for forbrukerne sammen med en mer presis og regelmessig måleravlesning.

Omfattende prosjekt

– Nettalliansens AMS-prosjekt er et omfattende prosjekt med både utrulling av målere, instrumentering av nettstasjoner, etablering av sentral IT-løsning og integrasjon med Elhub for de 30 deltagende nettselskapene. Dette er i realiteten et kjempestort landsomfattende IOT prosjekt med mange grensesnitt internt og eksternt og vi er veldig godt fornøyd med at prosjektet er i rute og holder bra tempo på videre utrulling, for tiden hos 13 nettselskap samtidig sier direktør Espen Kåsin i Rejlers Embriq.
Rejlers Embriq er totalleverandør i prosjektet og også leverandør av Quant tjenesteplattform for innsamling av store datamengder og drift av infrastrukturen, som er en sentral del av prosjektet. Rejlers Embriq skal besørge fullskala drift av hele løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

Tjenesteleveranse er viktig

– Det føles veldig bra å passere denne milepælen og vi er godt fornøyd med å være i rute til planlagt ferdig montasje av målerne medio 2018. Og ikke minst at vi klarer dette til tross for gjentakende forsinkelser fra Statnett på ferdigstilling og klargjøring av Elhub, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen AS. Dette prosjektet handler om å løse nettselskapenes behov for gode løsninger knyttet til innføring av AMS og Elhub, samt å få på plass god infrastruktur for mer effektiv drift i nettselskapene. Tjenestebasert tilnærming er en viktig del av vår strategi for å kunne levere kostnadseffektiv og fremtidsrettet nettdrift. Da sikrer vi nettselskapene fleksibilitet som vi mener blir avgjørende for videre utvikling av moderne nettselskap, sier Brovold.

Besøker de tusen hjem

Prosjektet er landsomfattende med 30 deltagende nettselskap og innen utgangen av 2018 vil montørene besøke over 180.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker landet rundt. Infrastrukturen som etableres vil øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen.
– De nye mulighetene for å sikre kvalitet i strømforsyningen kombinert med en mer effektiv nettdrift er vesentlige for oss. Hvis det eksempelvis oppstår problemer med spenningskvalitet eller jordfeil ute hos en kunde vil vi nå få automatisk varsling og kan umiddelbart iverksette feilretting, forteller Brovold.

Om Nettalliansen

Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Nettalliansen skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 49 selskap på eiersiden, med til sammen over 300.000 nettkunder. Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre kompetansen hos eierne gjennom lønnsom samordning av eiernes ressurser.

Om Rejlers Embriq

Rejlers Embriq inngår i Rejlers som et forretningsområde med 160 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner. Rejlers Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT. Vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og har betydelig nordisk fokus og forankring gjennom tilstedeværelse i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm og Motala. Konsernet Rejlers er et av Nordens største tekniske selskaper og har ca 2100 eksperter som arbeider med prosjekter innen telekom, samferdsel, energi og retail. Konsernet finnes i dag på over 80 steder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers omsatte i 2016 for 2,1 milliarder SEK og B – aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, kontakt:

Rejlers Embriq AS

Thomas Pettersen, Administrerende Direktør
thomas.pettersen@embriq.no
+47 950 22 323

Nettalliansen AS

Torgeir Brovold, Administrerende Direktør
torgeir.brovold@nettalliansen.no
+47 906 66 800

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Drammen

Besøksadresse

Sundland Næringspark, Bygg A,
Skogliveien 4 3047 Drammen

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@rejlers.no

Se kart

Stockholm

Besøksadresse

Lindhagensgatan 126
112-51 Stockholm, Sverige

+ 46 70 993 43 14

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Hamar

Besøksadresse

Torggata 52
2317 Hamar

+47 951 95 314

hakon.veflingstad@rejlers.no

Se kart

Kristiansand

Besøksadresse

Kjøita 18
4630 Kristiansand

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Arendal

Besøksadresse

Stoaveien 15c
4848 Arendal

Se kart